Světci k nám hovoří...


blah. Tarsila Córdoba Belda

Tarsilla Córdoba Belda

17. října, připomínka
Postavení:vdova, mučednice
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodila se 8. 5. 1861 v Sollana, v provincii Valencie ve Španělsku. Dne 19. 1. 1884 se provdala. Stala se matkou asi tří dětí a dva její synové v mládí zemřeli. Po 38 letech manželství, 26. 3. 1922, Tarsila ovdověla a jako členka Katolické akce začala se více věnovat apoštolátu, sociální službě, péči o nemocné a každý den se účastnila mše svaté. Aktivně se zapojovala v křesťanském společenství a po vypuknutí občanské války se snažila uchránit některé posvátné předměty z kostela. Postarala se i o úkryt sester. Ve věku 75 let podstoupila v Algemesí v provincii Valencie mučednickou smrt.

Blahořečená byla 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. mezi 233 španělskými mučedníky z odobí občanské války.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ignatius, ep. Antiochen (107); Osea, propheta ; Rufus et Zosimus (107); martyres Volitani (asi s. III.); Ioannes, eremita in Ægypto (s. IV.); Dulcidius (s. V in.); Florentius, ep. Arausien. (asi 524); Gilbertus,, abbas (1167); Balthasar Ravaschieri de Clavario, abbas (1492); Richardus Gwyn (1584); Petrus a Nativitate beatæ Mariæ Virginis Casani (1647); Iacobus Burin (1794); Maria Natalia a Sancto Ludovico /Iosepha/ Vanot et IV sociæ*: Maria Augustina a Sacro Corde Iesu /Maria Magdalena/ Déjardin*, Maria Laurentina a Sancto Stanislao /Ioanna Regina/ Prin*, Maria Ludovica a Sancto Francisco /Maria Genovefa/ Ducrez*, Maria Ursula et Sancto Bernardino /Hyacintha Augustina Gabriela Bourla* (1794); Contardus Ferrini (1902); Fidelis Fuidio Rodríguez (1936); Raymundus Stephanus Bou Pascual (1936); Tarsilla Córdoba Belda (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.