Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Rigobert (Robert) z Remeše
Rigobertus

4. ledna, připomínka
Postavení:arcibiskup OSB
Úmrtí:ca. 743
Patron:Bývá vzýván jako pomocník při bolestech zubů.

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze vznešeného, fransko-ripuarského rodu. Prošel orbaiskou klášterní školou a stal se mnichem. Byl zvolen opatem a v roce 698 jmenován arcibiskupem v Remeši. Vladař Pipina Heristalský jej požádal o kmotrovství svému synu Karlu Martellovi. Ten, po převzetí vlády, si učinil nepřítele z krále Chilpericha, což mohlo mít bolestivé následky i pro obyvatelstvo. Arcibiskup Robert chtěl svého kmotřence přimět ke smíru a z toho důvodu mu bránil i ve vstupu do Remeše. Sám byl pak proto zbaven biskupského úřadu a vyhnán. Pro svůj postoj k svému svěřenci je dáván za vzor kmotrům. Oplýval mnoha ctnostmi a nikdy se nenechal strhnout k nespravedlnosti. Zemřel v Gernicourtu a po jeho smrti se na jeho přímluvu stalo více zázraků..


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Elisabeth Anna Seton (1821); Angela de Fulginio (1309); Rigobertus (ca. 743); Abrunculus (490); Caius, m. in Mœsia (s. IV); Emmanuel González García (1940); Ferreolus, ep. Ucetien (581); Gregorius, ep. Lingonen (539/540); Hermes et Caius (s. IV); Christiana Menabuoi (1310); Pharaildis (ca. 745); Rigobertus (ca. 743); Rigomerus (s. VI); Thomas Plumtree (1570)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský