Světci k nám hovoří...


sv. Severín

Severinus, monachus

1. listopadu, připomínka
Postavení:mnich OSB
Úmrtí:asi s. VI.

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Itálii. V Tivoli v Laziu působil jako benediktinský mnich a po nějakou dobu žil jako poustevník. Podrobné zprávy o něm se nedochovaly, ale poměrně brzy po jeho smrti, podle Liber Pontificalis, za papeže Honoria I. (625 - 638) a jeho přispění byl postaven k jeho cti kostel.

Do martyrologia jej na 1. 11. zapsal Baronius, kterému papež Řehoř XIII. v roce 1582 svěřil jeho revizi.

Ostatky svatého mnicha Severina jsou uctívány v kostele sv. Vavřince v Tivoli, ležícím asi 30 km východně od Říma.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sollémnitas ómnium Sanctórum; Cæsarius, m. Tarracinæ (století neznámé); Benignus, m. Divione (století neznámé); Austremonius (s. III.); Ioannes et Iacobus (344); Marellus (s. IV. ex.); Romulus, abbas (s. V.); Severinus, monachus (asi s. VI.); Magnus, ep. Mediolanen (s. VI.); Vigor (před r. 538); Licinius (asi 606); Maturinus, presb. (asi s. VII.); Audomarus (asi 670); Rainerius Aretinus (1304); Nonius Alvarez Pereira (1431); Petrus Paulus Navarro, Dionysius Fujishima, Petrus Onizuka Sadayu et Clemens Kyuemon (1622); Rupertus Mayer (1945); Theodorus Georgius Romzsa (1947)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.