Světci k nám hovoří...


sv. Vigor

Vigor

1. listopadu, připomínka
Úmrtí:před r. 538

ŽIVOTOPIS

Pocházel z rodu šlechticů žijících v Artois na severu Francie. Byl žákem biskupa Vedasta (s pam. 6. 2.), který ho připravil na přijetí kněžství. Kvůli pravděpodobnému otcovu nesouhlasu se po určitou dobu skrýval v Ravière u Bayeux a po vysvěcení zde úspěšně působil. Svou kazatelskou činností získával místní obyvatelstvo a v roce 513 byl jmenován biskupem v Bayeux Lugdunense v Galii (dnešní Francii). Poté co objevil, že část obyvatel uctívá na kopci kamennou modlu, zničil ji a nahradil kostelem. Jeho život je spojen s konáním zázraků. Zemřel 1. listopadu a většinou je uváděn r. 537. Byl pohřben v jím budovaném klášteře, který má název „ Saint-Vigor-le-Grand“.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sollémnitas ómnium Sanctórum; Cæsarius, m. Tarracinæ (století neznámé); Benignus, m. Divione (století neznámé); Austremonius (s. III.); Ioannes et Iacobus (344); Marellus (s. IV. ex.); Romulus, abbas (s. V.); Severinus, monachus (asi s. VI.); Magnus, ep. Mediolanen (s. VI.); Vigor (před r. 538); Licinius (asi 606); Maturinus, presb. (asi s. VII.); Audomarus (asi 670); Rainerius Aretinus (1304); Nonius Alvarez Pereira (1431); Petrus Paulus Navarro, Dionysius Fujishima, Petrus Onizuka Sadayu et Clemens Kyuemon (1622); Rupertus Mayer (1945); Theodorus Georgius Romzsa (1947)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.