Světci k nám hovoří...


blah. Petr Navarro, Dionýsius Fujishima, Petr Onizuka Sadayu a Klement Kyuemon

Petrus Paulus Navarro, Dionysius Fujishima, Petrus Onizuka Sadayu et Clemens Kyuemon

1. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1622

ŽIVOTOPIS

Jedná se o čtveřici mučedníků upálených v Shimabara (岛原) patřící pod prefekturu Nagasaki v Japonsku. První tři jsou řeholníci tovaryšstva Ježíšova.

Petr Pavel Navarro, se narodil roku 1560 v Laino Borgo, asi 110 km severně od hlavního města stejnojmenné provincie Cosenza v Itálii. V roce 1578 vstoupil k jezuitům v Neapoli s touhou stát se misionářem. Kněžské svěcení přijal až v Goa v Indii, kde se připravoval na misijní působení v Japonsku, kam byl poslán v roce 1588.

Císařský edikt v roce 1614 sice znamenal vyhnání všech cizinců, ale Petr Pavel Navarro jen přešel do ilegality. V zemi se pohyboval v přestrojení za žebráka, prodejce dřeva i za zemědělce a po domech tajně sloužil mše sv. a uděloval svátosti. Také za svého utajovaného pobytu překládal křesťanská díla do japonštiny a je uváděný jako autor mnoha japonských knih.

V prosinci 1621 byl dopaden a zatčen spolu se dvěma katechety Dionýsiem Fujishimou a Petrem Onizukou Sadayu. Do vězení byli odvedeni i s laikem Klementem Kyuemonem. V následujícím roce byli 27. 10. společně odsouzeni k smrti upálením.

Dionýsius Fujishima se narodil Aitzu poblíž Arima v Japonsku. Přestože pocházel z křesťanské rodiny, příbuzní ho po předčasné smrti otce nabádali, aby se zřekl křesťanské víry. Dionýsius ji však tím horlivěji vyznával. Odešel do Nagasaki a stal se pod vedením o. Petra Navarra katechetou. V roce 1621 byl s ním zatčen a 1. listopadu následujícího roku s ním i upálen.

Petr Onizuka Sadayu byl nejmladší ze čtveřice, která byla v prosinci 1621 zatčena za šíření katolické víry. Působil jako katecheta, ale ještě mu nebylo 19 let. Pohanský místodržící Bungodono postupoval proti křesťanům pouze pod nátlakem svých nadřízených a mladého Petra Onizuka chtěl zachránit před bolestnou smrtí, proto prý mu domlouval, aby před popravou předstíral, že se zříká křesťanské víry. Na něco takového Petr odmítal přistoupit a byl odhodlán nezapřít svou víru. Před mučednickou smrtí se mu pak splnilo přání, že byl přijat do jezuitského řádu.

Klement Kyuemon doplňoval čtveřici odsouzených jako pomocník kněze, protože zákon, který zakazoval šíření křesťanství, těžce postihoval i poskytování pohostinství cizím kněžím, zvláště takovým, jako byl o. Petr Navarro. Klement Kyuemon s ním šel vstříc kruté smrti a protože se Krista nevzdal, byl se svými druhy v Shimabara připoután ke kůlu a upálen.

Petr Navarro šel k popravišti bos, s růžencem zavěšeným na krku. Všichni čtyři před smrtí ještě zazpívali litanii k Panně Marii.

Blahořečeni byli 7. 5. 1867 od papeže Pia IX.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sollémnitas ómnium Sanctórum; Cæsarius, m. Tarracinæ (století neznámé); Benignus, m. Divione (století neznámé); Austremonius (s. III.); Ioannes et Iacobus (344); Marellus (s. IV. ex.); Romulus, abbas (s. V.); Severinus, monachus (asi s. VI.); Magnus, ep. Mediolanen (s. VI.); Vigor (před r. 538); Licinius (asi 606); Maturinus, presb. (asi s. VII.); Audomarus (asi 670); Rainerius Aretinus (1304); Nonius Alvarez Pereira (1431); Petrus Paulus Navarro, Dionysius Fujishima, Petrus Onizuka Sadayu et Clemens Kyuemon (1622); Rupertus Mayer (1945); Theodorus Georgius Romzsa (1947)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.