Světci k nám hovoří...


katedrála sv. Justa v Terstu

katedrála sv. Justa v Terstu

sv. Justus

Iustus, m. Tergeste

2. listopadu, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi s. IV.

ŽIVOTOPIS

Za císaře Diokleciána žil prý u Akvileje v Itálii. Podle bollandistů byl v křesťanské víře vychováván od dětství a v Terstu měl pověst štědrého muže a kajícníka. Když místní vládce Mannaccius oznámil všem křesťanům v kraji nařízení panovníka o vzdávání božské pocty císaři, Justus neuposlechl. Pro něj byl Bohem Ježíš Kristus, i když mu za věrnost této víře hrozila smrt. Odsouzení k utonutí přijal s touhou po setkání s pravým Pánem. Se zátěží byl pak vhozen do Jaderského moře, ale jeho mrtvé tělo se brzy objevilo na pobřeží u Trestu, kde je nalezl kněz Šebestián.

Na vyvýšeném místě, kde původně byla uctívána antická božstva, byla v 5. století postavena křesťanská bazilika a v ní byly uloženy ostatky Justuse mučedníka. Je doloženo, že současná katedrála je na zbytcích antického chrámu (jak potvrdil archeologický průzkum z r. 1930) a svůj vzhled má ze 14. století.

Archeology bylo v nedalekém místě Via Madonna del Mare, kde ve směru k moři stojí bazilika Paleocristiana, objeveno staré pohřebiště, kde se předpokládá i původní Justův hrob.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Commemorátio ómnium fidélium defunctórum; Victorinus, ep. Petabionen (asi 303); Iustus, m. Tergeste (asi s. IV.); Carterius, Styriacus, Tobias, Eudoxius, Agapius et socii (320); Acindynus, Pegasius, Aphthonius, Elpidiphorus, Anempodistus et socii (s. IV.); Marcianus, eremita (s. IV. ex); Ambrosius, abbas (asi 520); Winefrida (asi s. VII.); Georgius, ep. Viennen (asi 670); Malachias, ep. Viennen (1148); Margarita de Lotharingia (1521); Ioannes Bodey (1583); Pius a Sancto Aloysio Campidelli (1889)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.