Světci k nám hovoří...


sv. Kartérius, Styriak, Tobiáš, Eudox, Agapius a druhové

Carterius, Styriacus, Tobias, Eudoxius, Agapius et socii

2. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:320

ŽIVOTOPIS

Všichni byli vojáky v římské armádě za císaře Licinia, v letech 308 – 324. V Sebastě v Arménii (dnešním Sivas v Turecku) za svoji pevnost ve víře v Krista byli mučeni a nakonec zaživa upáleni. Údajně snad měli takto nahradit kadidlo, kterým odmítli vzdát božskou poctu císaři, jejich oběť však byla ke cti pravého Boha, kterému dali přednost před vším ostatním.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Commemorátio ómnium fidélium defunctórum; Victorinus, ep. Petabionen (asi 303); Iustus, m. Tergeste (asi s. IV.); Carterius, Styriacus, Tobias, Eudoxius, Agapius et socii (320); Acindynus, Pegasius, Aphthonius, Elpidiphorus, Anempodistus et socii (s. IV.); Marcianus, eremita (s. IV. ex); Ambrosius, abbas (asi 520); Winefrida (asi s. VII.); Georgius, ep. Viennen (asi 670); Malachias, ep. Viennen (1148); Margarita de Lotharingia (1521); Ioannes Bodey (1583); Pius a Sancto Aloysio Campidelli (1889)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.