Světci k nám hovoří...


sv. Acindyn

sv. Acindyn

sv. Pegas

sv. Pegas

sv. Apthon

sv. Apthon

sv. Elpidfor

sv. Elpidfor

sv. Anempodist

sv. Anempodist

sv. Acindyn, Pegas, Apthon, Elpidfor, Anempodist a druhové

Acindynus, Pegasius, Aphthonius, Elpidiphorus, Anempodistus et socii

2. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:s. IV.

ŽIVOTOPIS

Všichni byli sluhy u krále Sapora II. (žijícího do r. 380), na jehož příkaz byli mučeni a pak údajně zaživa naházeni do žhoucí pece, protože věrně vytrvali v křesťanské víře. Někde je toto upálení zdůrazňováno jen u trojice dvořanů, martyrologium způsob mučednické smrti nepopisuje.

Acindyn, Pegas a Anempodis jsou uváděni jako královi dvořané, kteří byli společně mučeni za to, že přijali křesťanskou víru. Elpidíphori, jako královský hodnostář, si prý dovolil u soudu kritizovat krále za pronásledování nevinných křesťanů a jejich popravování mečem. Apthon byl prý voják, kterého ve víře a později na smrt následovalo asi 27 dalších druhů z králova vojska.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Commemorátio ómnium fidélium defunctórum; Victorinus, ep. Petabionen (asi 303); Iustus, m. Tergeste (asi s. IV.); Carterius, Styriacus, Tobias, Eudoxius, Agapius et socii (320); Acindynus, Pegasius, Aphthonius, Elpidiphorus, Anempodistus et socii (s. IV.); Marcianus, eremita (s. IV. ex); Ambrosius, abbas (asi 520); Winefrida (asi s. VII.); Georgius, ep. Viennen (asi 670); Malachias, ep. Viennen (1148); Margarita de Lotharingia (1521); Ioannes Bodey (1583); Pius a Sancto Aloysio Campidelli (1889)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.