Světci k nám hovoří...


sv. Ambrož

Ambrosius, abbas

2. listopadu, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:asi 520

ŽIVOTOPIS

Zprávy o tomto světci jsou velmi skromné a začínají až tím, že se stal prvním představeným kláštera svaté Barbory na ostrově Île-Barbe, který leží uprostřed řeky La Saône, při severní straně Lyonu ve Francii. Ambrož po nějaké době zaměnil toto působiště za klášter ve Švýcarsku. Jeho název Agauno je stále známý, ale dnešní pojmenování místa je Saint-Maurice-en-Valais. Klášter se nachází přibližně 23 km západně od Curychu. Ambrož, jako opat tohoto kláštera, v něm zavedl modlitby „neustálé chvály“ („laus perennis“). Rok jeho úmrtí je často uváděn mezi léty 520 až 523.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Commemorátio ómnium fidélium defunctórum; Victorinus, ep. Petabionen (asi 303); Iustus, m. Tergeste (asi s. IV.); Carterius, Styriacus, Tobias, Eudoxius, Agapius et socii (320); Acindynus, Pegasius, Aphthonius, Elpidiphorus, Anempodistus et socii (s. IV.); Marcianus, eremita (s. IV. ex); Ambrosius, abbas (asi 520); Winefrida (asi s. VII.); Georgius, ep. Viennen (asi 670); Malachias, ep. Viennen (1148); Margarita de Lotharingia (1521); Ioannes Bodey (1583); Pius a Sancto Aloysio Campidelli (1889)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.