Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Ambrož
Ambrosius, abbas

2. listopadu, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:asi 520

ŽIVOTOPIS

Zprávy o tomto světci jsou velmi skromné a začínají až tím, že se stal prvním představeným kláštera svaté Barbory na ostrově Île-Barbe, který leží uprostřed řeky La Saône, při severní straně Lyonu ve Francii. Ambrož po nějaké době zaměnil toto působiště za klášter ve Švýcarsku. Jeho název Agauno je stále známý, ale dnešní pojmenování místa je Saint-Maurice-en-Valais. Klášter se nachází přibližně 23 km západně od Curychu. Ambrož, jako opat tohoto kláštera, v něm zavedl modlitby „neustálé chvály“ („laus perennis“). Rok jeho úmrtí je často uváděn mezi léty 520 až 523.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Commemorátio ómnium fidélium defunctórum; Victorinus, ep. Petabionen (asi 303); Iustus, m. Tergeste (asi s. IV.); Carterius, Styriacus, Tobias, Eudoxius, Agapius et socii (320); Acindynus, Pegasius, Aphthonius, Elpidiphorus, Anempodistus et socii (s. IV.); Marcianus, eremita (s. IV. ex); Ambrosius, abbas (asi 520); Winefrida (asi s. VII.); Georgius, ep. Viennen (asi 670); Malachias, ep. Viennen (1148); Margarita de Lotharingia (1521); Ioannes Bodey (1583); Pius a Sancto Aloysio Campidelli (1889)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský