Světci k nám hovoří...


sv. Jiří

Georgius, ep. Viennen

2. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 670

ŽIVOTOPIS

Neméně stručný, než u předchozí světice, je záznam v martyrologiu u tohoto biskupa z Vienne ve Francii. Z dalších zpráv se navíc dovídáme, že tuto diecézi vedl v pořadí jako 38 biskup, předtím působil v Agde, pozoruhodně vynikal svatým životem. Bývá ještě uváděno, že mezi svaté byl zapsán v roce 1251.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Commemorátio ómnium fidélium defunctórum; Victorinus, ep. Petabionen (asi 303); Iustus, m. Tergeste (asi s. IV.); Carterius, Styriacus, Tobias, Eudoxius, Agapius et socii (320); Acindynus, Pegasius, Aphthonius, Elpidiphorus, Anempodistus et socii (s. IV.); Marcianus, eremita (s. IV. ex); Ambrosius, abbas (asi 520); Winefrida (asi s. VII.); Georgius, ep. Viennen (asi 670); Malachias, ep. Viennen (1148); Margarita de Lotharingia (1521); Ioannes Bodey (1583); Pius a Sancto Aloysio Campidelli (1889)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.