Světci k nám hovoří...


sv. Malachiáš

Malachias, ep. Viennen

2. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1148

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 1094 v Armagh v Severním Irsku. Jeho otec vyučoval v klášterní škole. Malachiáš studoval pod vedením mnicha Eimara a v roce 1119 přijal kněžské svěcení od biskupa Cellacha. Po čtyři roky setrval v jeho blízkosti jako jeho pomocník a vykonával kazatelskou službu. V roce 1123 byl jmenován biskupem v Connor a v dalších letech založil klášter v Kerry. Roku 1129 zemřel Cellacha jako arcibiskup Armaghu a podle jeho přání byl jeho nástupcem jmenován biskup Malachiáš. Sice se tak stalo, ale jeho nástupu kladla překážky světská vrchnost. Po šesti letech přenechal arcibiskupský úřad mnichu Celsovi a vrátil se do Connor.

V roce 1139 byl v Římě, kde na přání irských biskupů obdržel palium a od papeže Inocence II. byl jmenován apoštolským vikářem pro celé Irsko. Při cestě se také stavoval v Clairvaux, kde s o. Bernardem (pam. 20. 8.) jednal o dalším vzdělání kleriků a s ním také dohodl vyslání noviců, kteří by mu pomáhali s reformou duchovního života v Irsku.

Malachiášova horlivost o obnovu duchovního života v irských klášterech byla zvláště patrná v Bangoru, kde před jeho příchodem už duchovní život dohasínal, ale moudrým vedením Malachiáš dosáhl toho, že se život v něm stal příkladem mnišského života. Rozkvět cisterciáckého života v zemi je zaznamenán od r. 1142 založením kláštera v Mellifontu, a brzy poté pěti dalších cisterciáckých klášterů.

Roku 1148, na žádost synodu, podnikl ještě druhou cestu za papežem, při které v Clairvaux na začátku listopadu zemřel v přítomnosti opata Bernarda.

V roce 1190 byl papežem Klementem III. zařazen mezi svaté.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Commemorátio ómnium fidélium defunctórum; Victorinus, ep. Petabionen (asi 303); Iustus, m. Tergeste (asi s. IV.); Carterius, Styriacus, Tobias, Eudoxius, Agapius et socii (320); Acindynus, Pegasius, Aphthonius, Elpidiphorus, Anempodistus et socii (s. IV.); Marcianus, eremita (s. IV. ex); Ambrosius, abbas (asi 520); Winefrida (asi s. VII.); Georgius, ep. Viennen (asi 670); Malachias, ep. Viennen (1148); Margarita de Lotharingia (1521); Ioannes Bodey (1583); Pius a Sancto Aloysio Campidelli (1889)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.