Světci k nám hovoří...


blah. Jan Bodey

Ioannes Bodey

2. listopadu, připomínka
Postavení:laik, mučedník
Úmrtí:1583

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 1549 ve Wells v hrabství Hampshire v Anglii. Studoval v Oxfordu a pak práva v Douai ve Francii. Po návratu do vlasti, v únoru 1578, otevřel školu pro děti. Pro nesouhlas s náboženskou nadvládou královny Alžběty I. a obhajobu katolické nauky, byl 2x odsouzen. Poprvé byl zatčen v r. 1580 a odsouzen ke třem letům vězení. Po druhé byl pro věrnost ve víře v Andoveru, roku 1583, odsouzen k trestu smrti oběšením, natažení a čtvrcení.

Blahořečený byl 15. 12. 1929 papežem Piem XI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Commemorátio ómnium fidélium defunctórum; Victorinus, ep. Petabionen (asi 303); Iustus, m. Tergeste (asi s. IV.); Carterius, Styriacus, Tobias, Eudoxius, Agapius et socii (320); Acindynus, Pegasius, Aphthonius, Elpidiphorus, Anempodistus et socii (s. IV.); Marcianus, eremita (s. IV. ex); Ambrosius, abbas (asi 520); Winefrida (asi s. VII.); Georgius, ep. Viennen (asi 670); Malachias, ep. Viennen (1148); Margarita de Lotharingia (1521); Ioannes Bodey (1583); Pius a Sancto Aloysio Campidelli (1889)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.