Světci k nám hovoří...


sv. Ptolemajus, Lucius a jejich druh

Ptolomæus, Lucius et alius

19. října, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi 160

ŽIVOTOPIS

Všichni tři byli Římané, kteří se podle svatého Justina veřejně hlásili ke křesťanství odmítáním nemravností a nespravedlivých rozsudků. Byli proto za císaře Antonia Pia od městského prefekta Lolliuse Urbitius odsouzeni k smrti.

Jako první byl souzen Ptolemajus, považovaný pro lásku k pravdě za filozofa. Od setníka mu byla položena otázka, zda je křesťan. Po kladné odpovědi byl vězněn a nakonec předveden před římského prefekta. Zde se ho údajně zastal Lucius, pohoršený nad tím, že Ptolemajus byl zatčen pro svůj postoj k mravní čistotě, že nebyl cizoložník, opilec, vrah ani zloděj. Tím se ovšem i Lucius vystavil soudu a následnému odsouzení. Nejmenovaným druhem mučednické smrti Ptolemaja a Lucia se stal člověk, který na cestě k místu popravy projevil nesouhlas s nespravedlivým odsouzením této čestně vystupující dvojice. Všem třem se za jejich spravedlnost dostalo společně odměny v nebi. (srov. Blahoslavenství u Mt 5,10).

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Brébeuf, Isaac Jogues (1642 - 1649); Paulus a Cruce (1775); Ioel (s.V. - IV. před n.l.); Ptolomæus, Lucius et alius (asi 160); Asterius, m. apud Ostia Tiberina (asi s. III.); Sabinianus et Potentianus (asi s. IV); Varus (307); Gratus, ep. Illuronen. (po r. 506); Ethbinus (s. VI.); Veranus, ep. Cabellionen (po r. 589); Aquilinus, ep. Ebroicen (asi 690); Frideswida (1257); Thomas Helye (1257); Philippus Howard (1595); Lucas Alonsus Gorda et Matthæus Kohioye (1633); Agnes a Iesu Galand (1634); Jerzy Popiełuszko (1984)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.