Světci k nám hovoří...


blah. Tomáš Helye

Thomas Helye

19. října, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:1257

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Biville v Cherbourgu v Normandii ve Francii jako syn Eliáše a Matyldy. Od dětství vynikal zbožností a brzy se začal věnovat katechetické výuce mezi chudými dětmi. Později působil jako učitel v Cherbourgu a konal pouť do Říma. Po návratu studoval v Paříži teologii a asi roku 1236 přijal kněžské svěcení. Působil asi 20 let v diecézi Coutances jako lidový misionář. Žil asketicky a konal pokání za obrácení hříšníků. Několik dnů v týdnu se postil a část nocí setrvával na modlitbách. S láskou navštěvoval nemocné a snažil se být tam, kde ho bylo nejvíce potřeba. Úctu k eucharistii šířil slovem i příkladem svého hluboce prožívaného vztahu k ní.

Datum úmrtí o. Tomáše Helye se někde vyskytuje až o 338 let později. Údajně však v roce 1257 onemocněl na zámku Vauville v La Manche a 19. 10. zemřel.

Blahořečený byl papežem Piem IX. 14. 7. 1859.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Brébeuf, Isaac Jogues (1642 - 1649); Paulus a Cruce (1775); Ioel (s.V. - IV. před n.l.); Ptolomæus, Lucius et alius (asi 160); Asterius, m. apud Ostia Tiberina (asi s. III.); Sabinianus et Potentianus (asi s. IV); Varus (307); Gratus, ep. Illuronen. (po r. 506); Ethbinus (s. VI.); Veranus, ep. Cabellionen (po r. 589); Aquilinus, ep. Ebroicen (asi 690); Frideswida (1257); Thomas Helye (1257); Philippus Howard (1595); Lucas Alonsus Gorda et Matthæus Kohioye (1633); Agnes a Iesu Galand (1634); Jerzy Popiełuszko (1984)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.