Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Filip Howard

Philippus Howard

19. října, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1595
Patron:obětí pomluv, křivě obviňovaných, odloučených manželů; vzýván při problémech v manželství

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1557 v Londýně jako první syn vévody z Norfolku. Později se oženil s Annou, dcerou lorda Thomase Dacre. V únoru 1580 obdržel titul hrabě z Arundel. V září 1584 vstoupil do katolické církve a z důvodů pronásledování plánoval odchod ze země. Byl však sluhou zrazen, 15.4 1585 zatčen a 25. 4. vyslýchán v Tower v Londýně. Pro svou víru upadl v nemilost u královny Alžběty I. a první soud mu uložil pokutu 10.000 liber a vězení. Projevy katolické víry byly považovány za velezradu.

V roce 1588 se přehnala zemí další silnější vlna pronásledování. Filip Howard byl znovu obviněn, údajně jako velezrádce kvůli svým modlitbám a r. 1589 odsouzen k smrti. Následovalo však pouze mnoholeté věznění. Filip Howard vše přijímal v duchu pokání a obdivuhodně se nadále věnoval modlitbě.

Zemřel následkem dalších více jak šesti let týrání a nemoci nebo byl v žaláři otráven. Rozšířené jsou obě verze. Jako hrdinný křesťanský otec, podle všech údajů (mimo posledního martyrologia, kde je uveden r. 1633) dosáhl mučednické koruny v roce 1595.

Papežem Piem XI. byl 15. 12. 1929 blahořečen a papežem Pavlem VI. 25. 10. 1970 kanonizován ve skupině čtyřiceti mučedníků Anglie a Walesu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Brébeuf, Isaac Jogues (1642 - 1649); Paulus a Cruce (1775); Ioel (s.V. - IV. před n.l.); Ptolomæus, Lucius et alius (asi 160); Asterius, m. apud Ostia Tiberina (asi s. III.); Sabinianus et Potentianus (asi s. IV); Varus (307); Gratus, ep. Illuronen. (po r. 506); Ethbinus (s. VI.); Veranus, ep. Cabellionen (po r. 589); Aquilinus, ep. Ebroicen (asi 690); Frideswida (1257); Thomas Helye (1257); Philippus Howard (1595); Lucas Alonsus Gorda et Matthæus Kohioye (1633); Agnes a Iesu Galand (1634); Jerzy Popiełuszko (1984)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.