Světci k nám hovoří...


blah. Jan (Juan) de Palafox Mendoza

Ioannes de Palafox Mendoza, ep. Osma

1. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1659

ŽIVOTOPIS

Narodil se 24. 6. 1600 ve Fitero v provincii Navarra ve Španělsku jako nemanželský syn Jakuba de Palafox Mendozy a byl deset let vychováván v rodině mlynáře, který mu dal jméno Jan. Otec jej potom poslal na studie do Alcalá de Henares ležícím 30 km severovýchodně od Madridu. Na dalších studiích byl v Salamance. V roce 1626 působil u soudů v Monzón v aragonské provincii Huesca. Závažné onemocnění sestry Lukrécie a náhlá smrt dvou Janových přátel jej vedly k zamyšlení se nad životem, ke změně ve vztahu k Bohu i k rozhodnutí, že v roce 1629 se vzdal svého úřadu a stal se knězem. Zprvu působil jako kaplan sestry španělského krále Filipa IV., Marie Rakouské, kterou doprovázel na cestách po Evropě. V roce 1639 král Filip IV Jana de Palafox učinil biskupem Tlaxcala (tehdy španělské kolonie) v Mexiku. V říjnu byl pak potvrzen biskupem Puebla od papeže Urbana VIII., 27. 12. přijal biskupské svěcení a do Mexika přicestoval 24. 6. 1640.

Jan de Palafox se v biskupském úřadu zastával práv domorodců a dovoloval jen nenásilné přesvědčování. Vynikal také vzorným přístupem k přistěhovalcům a svým postojem lásky všechny povzbuzoval. Za působnosti v hlavním městě Mexika usiloval o reformu duchovenstva i řádů a mimo katedrály dal postavit 43 kostelů.

Po návratu do Španělska se seznámil se Santa Escuela de Cristo, sdružením laiků i duchovních usilujících o dokonalost v souladu s vlastním stavem a povinnostmi. Podle zásad sdružení pak žil i za působení na biskupském stolci v Osma, v provincii Soria ve středním Španělsku, kde ve věku 59 let zemřel.

Po šesti letech bylo zjištěno, že tělo Jana de Palafox zůstává neporušené a v diecézi Burgo de Osma byl zahájen proces blahořečení. V Puebla de los Angeles začal v roce 1688. Dekret o Janových ctnostech byl vyhlášen 17. 1. 2009 a dekret o zázraku na jeho přímluvu schválen papežem Benediktem XVI. 27. 3. 2010. Ke slavnostnímu obřadu blahořečení, jemuž předsedal kard. Angelo Amato, došlo 5. 6. 2011 v katedrále El Burgo de Osma.

V apoštolském listě k blahořečení byl biskup Jan de Palafox Mendoza označen za neúnavného hlasatele evangelia, užitečného pastýře svěřeného stáda a statečného obránce církve. Místní slavení jeho památky bylo stanoveno na 6. října.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Teresia a Iesu Infante, virgo et doctor Eccl. (1897); Piaton (s. III/IV); Verissimus, Maxima et Iulia (s. III/IV); Nicetius, ep. Treviren. (561); Romanus Melodus (asi 500); Bavo (před r. 659); Wasnulphus (s. VII); Geraldus Edwards, Robertus Wilcox, Christophorus Buxton et Robertus Widmerpool (1588); Radulphus Crockett et Eduardus James (1588); Ioannes Robinson (1588); Gaspar Hikojiro et Andreas Yoshida (1617); Ioannes de Palafox Mendoza, ep. Osma (1659); Aloysius Maria Monti, religiosus (1900); Cæcilia, virgo (1928); Florentia Caerols Martínez (1936); Alvarus Sanjuán Canet (1936); Antonius Rewera (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.