Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Josef /Giuseppe/ Toniolo

Iosephus Toniolo

7. října, připomínka
Postavení:laik, otec rodiny, sociolog a ekonom
Úmrtí:1918

ŽIVOTOPIS

Narodil se 7. 3. 1845, v Treviso, necelých 40 km severně od Benátek, do zbožné šlechtické rodiny. V Padově r. 1867 vystudoval práva a na této univerzitě zůstal jako asistent do roku 1872. Pak se stěhoval nejprve do Benátek, kde vyučoval ekonomii, poté působil v Modeně a nakonec se usadil v Pise, kde za přispění svého učitele Ludvíka Luzzattiho se stal profesorem na univerzitě.

V roce 1878 se oženil s Marií Schiratti a měl s ní sedm dětí. Byl dobrým otcem rodiny a vynikl jako sociolog a ekonom mezinárodního věhlasu.

V roce 1889 založil v Padově katolickou Unii sociálních studií v Itálii. Roku 1893 dal vznik Mezinárodnímu časopisu sociálních věd a příbuzných oborů (Journal International). Od roku 1894 byl jedním z vůdců hnutí „křesťanské demokracie“. V roce 1904, po zrušení jím založené Unie, se začal podílet na reorganizaci Katolické akce. Jeho ideálem bylo získat společnost pro Krista. Z podnětu Pia X. dal nový základ pro formální organizaci italských katolíků.

Josef Toniolo napsal nespočetné eseje, články, recenze a z jeho spisů jsou obzvláště připomínány: „Křesťanská demokracie“ (z r. 1900), „Socialismus v dějinách civilizace“ (z r. 1902), „Sociologický problém dnes“ (z r. 1905) a „Pojednání o sociální ekonomice“ (z r. 1908).

V posledních letech života, v obavách z pokračování války, připravil Josef Toniolo statut mezinárodního práva míru. Profesorem na univerzitě byl až do své smrti.

Zemřel 7. října v Pise. Slavnostní blahořečení se uskuteční 29. 4. 2012 v římské bazilice Sv. Pavla za hradbami.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, de Rosario ; Marcellus, m. Capuæ (s. III/IV); Iustina, virgo et m. Patavii (s. III/IV); Sergius et Bacchus (s. III/IV); Marcus Pp (336); Augustus, abbas (asi 560); Palladius, ep. Santonen (po r. 596); Martinus Cid (1152); Hadrianus Takahashi Mondo et VII socii (1613); Ioannes Hunot (1794); Iosephus Llosá Balaguer (1936); Iosephus Toniolo (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.