Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marie Kateřina /"Maria de los Desposorios"/ Irigoyen Echegaray

Maria Catharina /Maria a Jugularis/ Irigoyen Echegaray

10. října, připomínka
Postavení:řeholnice SM
Úmrtí:1918

ŽIVOTOPIS

Narodila se 25. 11. 1848 v Pamplona ve Španělsku, asi jako předposlední z osmi dětí Tiburcia Irigoyena (z Errazu Baztán) a Leonardy Echegaray (z Pamplona). Ve 20 letech jí zemřela matka a po dvou letech i otec.

Kateřina v mládí pocítila povolání k zasvěcenému životu se službou nemocným, ale nejprve žila ve vznikající kongregaci Dcer Panny Marie, s níž se seznámila již ve 12 letech a v níž se později stala představenou. Nějakou dobu se potýkala s nároky, které si na ni dělala rodina.

Začátkem října 1878 se seznámila s Mariinými služebnicemi, které přišly do Pamplona. Marie Soledad Torres (pam. 11. 10.) je založila v srpnu 1851 v Madridu coby řeholní společenství s ošetřovatelskou péčí pod ochranou Panny Marie Sedmibolestné. Jako Institut Servarum Mariae Infirmis Ministrantium (SM) měly souhlas od r. 1861 a od r. 1876 působily se schválením Svatým stolcem. Sestra Kateřina požádala přímo Marii Soledad o přijetí do její kongregace, protože byla rozhodnuta svůj život věnovat péči o nemocné. Mezi Mariiny služebnice vstoupila 31. 12. 1881 v Pamplona. Noviciát začala v Madridu 12. března s rozšířením jména o Mariino Zasnoubení - "Maria de los Desposorios".

Dočasné sliby složila 14. 5. 1883 a trvalé sliby 15. 7. 1889.

Kateřina Marie žila jen službou nemocným a chudým z lásky k Ježíši, kterému v nich stále usilovněji v pokoře sloužila. Jednalo se o nemocné ve velmi špatných životních podmínkách, postižené cholerou, tyfem, neštovicemi či dalšími infekčními nemocemi, zvláště za epidemií. Marie sobě i druhým připomínala, že "Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil." (Mt 20,28)

Po 23 letech služby nemocným byla postižena ztrátou sluchu v takovém stupni, že se musela vzdát dosavadní práce a komunitu Kongregace více posilovala modlitbami a vlastní obětí. V roce 1913 byla u ní diagnostikována tuberkulóza kostí, způsobující ji velké bolesti. Nemoc zastavila její fyzickou činnost, nikoliv aktivitu jejího srdce a duše. V jejím životě modlitby a oběti mnozí viděli zdroj síly pomáhající druhým k Bohu.

Kateřina Marie zemřela v Madridu 10. října, ve věku 70 let.

Proces jejího blahořečení byl zahájen 14. 2. 1962, titul ctihodná jí byl pro hrdinské ctnosti přiznán 30. 3. 1981 a zázrak na její přímluvu byl uznán 2. 4. 2011. Jednalo se o zázračné uzdravení z těžkého poškození mozku Dona Luise Fernando Padilla.

Sestra Marie Kateřina byla blahořečená 29. 10. 2011 v katedrále La Almudena v Madridu. Slavnosti předsedal kardinál Angelo Amato SDB z pověření papeže Benedikta XVI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Daniel Comboni (1881); Pinytus (asi 180); Eulampius et Eulampia (s. IV.); Gereon et socii (asi s. IV.); Victor et Mallosus (asi s. IV.); Cassius et Florentius, m. Bonnæ (asi s. IV.); Clarus, ep. Nanneten (s. IV.); Cerbonius (asi 575); Paulinus, ep. Eboracen (644); Telchildis (asi 670); Tancha (s. VI/VII); Daniel, Samuel (1227); Ioannes / Thwing/ de Bridlington (1379); Angela Maria /Sophia Camilla/ Truszkowska (1899); Leo Wetmański (1941); Eduardus Detkens (1942); Maria Catharina /Maria a Jugularis/ Irigoyen Echegaray (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.