Světci k nám hovoří...


sv. Kaprasius

Caprasius, m. in Aquitania

20. října, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi 303

ŽIVOTOPIS

Žil v Akvitánii a stal se prvním biskupem v Agen, které leží mezi Bordeaux a Toulouse ve Francii. Poté, co za císaře Diokleciána v Mont-Saint-Vincent a jeho širším okolí začalo velké pronásledování, biskup Kaprasius se ještě s dalšími křesťany odešel ukrývat do jedné jeskyně. Udává se, že se v Agen stal svědkem umučení Fides (pam. 6. 10.). Ovlivněn její silnou vírou a vytrvalostí, sám prefektovi řekl, že i on je křesťanem a dokonce biskupem. Prefekt Dacian ho po tomto přiznání dal popravit. Pověst o tom, že se cestou k popravě připojili dva bratři, je nevěrohodná.

Kostel, který byl v Agen Kaprasiovi zasvěcen, je jistým svědectvím. Později, na počátku druhého tisíciletí, byl k jeho cti postaven kostel v Santa Cruz de la Serós v provincii Huesca, v aragonském regionu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cornelius, centurio (s. I.); Caprasius, m. in Aquitania (asi 303); Sindulphus (asi 600); Vitalis, ep. Salisburgen (asi 730); Andreas Calybita (767); Aderaldus (asi 1002); Adelina (asi 1125); Iacobus Strepa (1409); Maria Bertilla (Anna Francisca) Boscardin (1922); Iacobus /Franciscus Alexander/ Kern (1924)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.