Světci k nám hovoří...


sv. Sindulf

Sindulphus

20. října, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:asi 600

ŽIVOTOPIS

Pocházel z jižní Francie (Gaskoňska či Akvitánie), odkud přišel do Remeše a pokračoval asi 28 km na severovýchod do Aussonce v Ardenách. Zde žil jako poustevník ve snaze usilovně sloužit Bohu. Lidé od Aussonce jej stále více vyhledávali a prosili zejména o rady a modlitby. Pomáhal chudým, těšil trpící a uzdravoval nemocné. Zemřel v pověsti svatosti.

Nad hrobem Sindulfa byl později postaven kostel, kam ho mnoho poutníků přicházelo prosit o přímluvu a událo se zde i více zázraků.

Remešský biskup Hincmar v 9. století nechal přenést jeho ostatky do chrámu. Část ostatků je umístěna v nepříliš dalekém klášteře Hautvillers. Za slavnostního přenášení ostatků údajně prohlédla slepá žena a došlo i k uzdravení němé a tělesně postižené osoby.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cornelius, centurio (s. I.); Caprasius, m. in Aquitania (asi 303); Sindulphus (asi 600); Vitalis, ep. Salisburgen (asi 730); Andreas Calybita (767); Aderaldus (asi 1002); Adelina (asi 1125); Iacobus Strepa (1409); Maria Bertilla (Anna Francisca) Boscardin (1922); Iacobus /Franciscus Alexander/ Kern (1924)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.