Světci k nám hovoří...


sv. Aderald

Aderaldus

20. října, připomínka
Postavení: arcijáhen
Úmrtí:asi 1002

ŽIVOTOPIS

Ve francouzském městě Troyes, ležícím asi 160 kilometrů jihovýchodně od Paříže na řece Seině, se stal arcijáhnem. Vynikal zbožností a mezi věřícími byl velmi oblíben. Z jeho díla je připomínáno, že doplnil text kanonické řehole vlastními napomenutími a příklady. Jako poutník navštívil Svatou zemi a na posvátných místech konal hluboká rozjímání. Zde byl potom také zajat a vězněn Saracény. S Boží milostí se mu podařilo vrátit do Troyes a zřídil zde „Kalvárii s Božím hrobem.“ Se svým biskupem se podílel také na stavbě kláštera.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cornelius, centurio (s. I.); Caprasius, m. in Aquitania (asi 303); Sindulphus (asi 600); Vitalis, ep. Salisburgen (asi 730); Andreas Calybita (767); Aderaldus (asi 1002); Adelina (asi 1125); Iacobus Strepa (1409); Maria Bertilla (Anna Francisca) Boscardin (1922); Iacobus /Franciscus Alexander/ Kern (1924)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.