Světci k nám hovoří...


sv. Adelína

Adelina

20. října, připomínka
Postavení:abatyše
Úmrtí:asi 1125

ŽIVOTOPIS

Pocházela ze šlechtické rodiny v Mortain v Normandii. Byla příbuznou Viléma Dobyvatele. Za pomoci bratra Vitala založila Adelína benediktinský klášter v Les Dames de Blanches Mortain a stala se v něm abatyší. Po životě věnovaném modlitbě, pokání a charitativní práci, zemřela s pověstí svatostí.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cornelius, centurio (s. I.); Caprasius, m. in Aquitania (asi 303); Sindulphus (asi 600); Vitalis, ep. Salisburgen (asi 730); Andreas Calybita (767); Aderaldus (asi 1002); Adelina (asi 1125); Iacobus Strepa (1409); Maria Bertilla (Anna Francisca) Boscardin (1922); Iacobus /Franciscus Alexander/ Kern (1924)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.