Světci k nám hovoří...


sv. Dasius, Zotik a Gaius

Dasius, Zoticus et Caius

21. října, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:303

ŽIVOTOPIS

Uvádí se, že všichni tři byli ve službách císaře Diokleciána, zaměstnáni v jeho paláci. Po vyhlášení ediktu proti křesťanům byli v roce 303 pro svou víru perzekuováni. Byla na ně svalena vina za požár císařského paláce a následně byli různými způsoby mučeni, jak dosvědčují starověcí historikové Lactantius a Eusebius. Nakonec byli v Nikomédii v Bithynii, dnešním Izmitu v Turecku, odsouzeni k utopení v moři a s těžkými kameny, uvázanými na krk, byl rozsudek vykonán.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hilarion, abbas in Cypro (asi 371); Wendelinus (s. VII.); Dasius, Zoticus et Caius (303); Ursula et martyres Coloniæ Agrippinæ virgines (asi s. IV); Malchus, monachus (s. IV.); Severinus, ep. Burdigalen. (s. V.); Cilinia (po r. 458); Viator, lector (po roce 481); Maurontus, ep. Massilien (asi 780); Petrus Capucci (1445); Iulianus Nakaura, m. Nagasaki (1633); Carolus Primus (1922); Laura a Sancta Catharina Senensi Montoya y Upeguí, virgo (1949)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský




Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.