Světci k nám hovoří...


Malchus na útěku

Malchus na útěku

sv. Malchus

Malchus, monachus

21. října, připomínka
Postavení:mnich
Úmrtí:s. IV.
Atributy:poustevník (s holí či při modlitbě), ovce

ŽIVOTOPIS

Podle životopisu napsaného sv. Jeronýmem se Malchus narodil v Nisibii. Poté co rodiče začali plánovat jeho svatbu, uprchl a stal se mnichem. Asi 20 let žil mezi mnichy poustevníky v Khalkis na území Řecka. Po smrti otce se rozhodl navštívit rodný domov. Při této cestě však byl zajat Saracény a s jednou mladou, již zadanou křesťankou, se octl v otroctví. Jejich pán se rozhodl učinit z nich manželský pár a to i přes Malchusův odpor. Oba pak žili vedle sebe jako bratr se sestrou.

Asi po sedmi letech se jim podařilo uprchnout. Jejich pronásledovatele údajně zabila lvice. Malchus se vrátil do své poustevny a v Maroniae poblíž Antiochie Syrské proslul příkladným asketickým životem a asi kolem roku 390 zemřel jako světec.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hilarion, abbas in Cypro (asi 371); Wendelinus (s. VII.); Dasius, Zoticus et Caius (303); Ursula et martyres Coloniæ Agrippinæ virgines (asi s. IV); Malchus, monachus (s. IV.); Severinus, ep. Burdigalen. (s. V.); Cilinia (po r. 458); Viator, lector (po roce 481); Maurontus, ep. Massilien (asi 780); Petrus Capucci (1445); Iulianus Nakaura, m. Nagasaki (1633); Carolus Primus (1922); Laura a Sancta Catharina Senensi Montoya y Upeguí, virgo (1949)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.