Světci k nám hovoří...


sv. Cilinia /Celina/

Cilinia

21. října, připomínka
Postavení:matka světců
Úmrtí:po r. 458

ŽIVOTOPIS

Podle tradované legendy pocházela z Laonu v Pikardii, ležícím na severovýchodě Francie. V tomto městě se provdala za mladého hraběte Emila. Oba byli skromné povahy a žili podle křesťanské víry. V lásce vychovali ze svých dětí tři kněze. Jako první je uváděn Principius (pam. 25. 9.), který se stal biskupem a světcem ze Soissons. Nejméně známý je syn Lupin a nejznámějším se stal Remigius (pam. 13. 1.), jako svatý biskup z Remeše. Cilinii se narodil až v pozdějším věku a legenda uvádí, že jeho narození předpověděl poustevník Montanus. Cilinia dospěla ke svatosti při výchově svých dětí a zemřela v Laonu asi brzy po roce 458.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hilarion, abbas in Cypro (asi 371); Wendelinus (s. VII.); Dasius, Zoticus et Caius (303); Ursula et martyres Coloniæ Agrippinæ virgines (asi s. IV); Malchus, monachus (s. IV.); Severinus, ep. Burdigalen. (s. V.); Cilinia (po r. 458); Viator, lector (po roce 481); Maurontus, ep. Massilien (asi 780); Petrus Capucci (1445); Iulianus Nakaura, m. Nagasaki (1633); Carolus Primus (1922); Laura a Sancta Catharina Senensi Montoya y Upeguí, virgo (1949)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.