Světci k nám hovoří...


sv. Viator

Viator, lector

21. října, připomínka
Postavení:lektor
Úmrtí:po roce 481

ŽIVOTOPIS

V době, kdy v Lyonu na severovýchodě Francie působil biskup Justus (s pam. 2. 9.), přijal zde Viator službu lektora. V otci biskupu Justusovi měl svého učitele i váženého přítele. Prožíval s ním také těžkosti, které biskupa přiměly k rezignaci. Když Justus pro pocit viny složil svůj úřad a odešel jako kajícník do Egypta, Viator jej doprovázel. V hornoegyptské poušti se připojili k mnišskému společenství a Viator zemřel až po smrti svého biskupa. Doba uvedená v posledním martyrologiu není zřejmě přesná, může jít o rozdíl jednoho století.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hilarion, abbas in Cypro (asi 371); Wendelinus (s. VII.); Dasius, Zoticus et Caius (303); Ursula et martyres Coloniæ Agrippinæ virgines (asi s. IV); Malchus, monachus (s. IV.); Severinus, ep. Burdigalen. (s. V.); Cilinia (po r. 458); Viator, lector (po roce 481); Maurontus, ep. Massilien (asi 780); Petrus Capucci (1445); Iulianus Nakaura, m. Nagasaki (1633); Carolus Primus (1922); Laura a Sancta Catharina Senensi Montoya y Upeguí, virgo (1949)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.