Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Julián Nakaura

Iulianus Nakaura, m. Nagasaki

21. října, připomínka
Postavení:kněz a mučedník TJ
Úmrtí:1633

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi roku 1568 v obci Nakaura, dnes část obce Saikai, 41 km severozápadně Prefektury Nagasaki v Japonsku. Jeho otec Kosasa Jingoro, který vlastnil hrad Nakaura (název připojován ke jménu), zemřel dva roky po Juliánově narození.

Julián Nakaura vstoupil do semináře v Arima a po dvou letech odcestoval do Lisabonu, odtud do Madridu a 22. 3. 1585 přišel do Říma, kde se setkal s papežem Řehořem XIII. a byl přijat generálním představeným TJ Klaudiem Acquavivou. Zde v klášteře sv. Ondřeje vstoupil do noviciátu.

V roce 1591 se Julián vracel do Nagasaki a v Kyoto byl přijat šogunem Hideyoshim v jeho paláci. Pak v jezuitské koleji na ostrově Amakusa pokračoval ve studiích teologie. Odtud byl poslán do Yatsushiro v provincii Kumamoto a pak do Macao (portugalské kolonie v jihovýchodní Indii). Po skončení studií se Julián Nakaura vrátil do Nagasaki a až v roce 1608 přijal kněžské svěcení. Připravoval se na ně 28 let s hlubokou důvěrou a vytrvalou modlitbou a stal se pastýřem s hrdinskými ctnostmi. V roce 1614, kdy misionáři z Japonska odcházeli do exilu, Julián zůstal tajně působit v Japonsku.

V letech 1614 až 1626 pobýval Julián na území Arima. Zprvu v Kuchinotsu nedaleko přístavu a pak v Kazusa, odkud konal pastorační cesty po svěřené provinční oblasti v západní části ostrova Kyushu. V jednom dopise generálnímu představenému napsal: "Každý rok vyslechnu na 4.000 zpovědí. Nemohu najít ani chvíle k odpočinku. Tento dopis píši mezi mnoha úkoly a nejsem jist, zda jej budu moci důstojně dokončit." Dále psal o velmi stísněných podmínkách a práci za stínu noci. Vyčerpání na něm bylo později znát i do té míry, že přestával být schopen chůze.

V roce 1627 se o. Julián přestěhoval do Kokury. Roku 1632 zde byl zatčen a poslán do vězení "Cruz-machi" v Nagasaki, kde se jej během 10 měsíců snažili všemi prostředky přimět k odpadnutí od víry.

Se skupinou dalších misionářů byl 18. 10. 1633 veden na pahorek Nishizaka Hill, kde ho čekalo kruté mučení. Byl zavěšen za nohy hlavou dolů do díry a rafinovaně mu bylo ztíženo dýchání, aby co nejvíce trpěl. Podle svědků zde skonal až po třech dnech a i posledními slovy svědčil o tom, že všechny bolesti snáší z lásky k Bohu.

Jeho mučednictví bylo potvrzeno 1. 7. 2007 a blahořečený byl 24. 11. 2008 mezi 187 japonskými mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hilarion, abbas in Cypro (asi 371); Wendelinus (s. VII.); Dasius, Zoticus et Caius (303); Ursula et martyres Coloniæ Agrippinæ virgines (asi s. IV); Malchus, monachus (s. IV.); Severinus, ep. Burdigalen. (s. V.); Cilinia (po r. 458); Viator, lector (po roce 481); Maurontus, ep. Massilien (asi 780); Petrus Capucci (1445); Iulianus Nakaura, m. Nagasaki (1633); Carolus Primus (1922); Laura a Sancta Catharina Senensi Montoya y Upeguí, virgo (1949)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.