Světci k nám hovoří...


sv. Servand a German

Servandus et Germanus

23. října, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. IV. in.

ŽIVOTOPIS

Oba údajně pocházeli z Méridy ve Španělsku a byli syny Marcela Leona (s pam. 30. 10.) a také bratry Emetera a Cheledonia (s pam. 3. 3.). Všichni se stali vojáky římské armády a jako křesťané byli v době pronásledování za císaře Diokleciána umučeni v místech pobytu jejich jednotky.

Servand a German byli pro svou víru odsouzeni k smrti u přístavního města Cádiz v Andalusii v jihozápadním Španělsku. Jejich ostatky byly v roce 662 přeneseny do Alcalá de los Gazules. Legenda o jejich mučednictví pochází až z 8. století.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Capestrano (1456); Servandus et Germanus (s. IV. in.); Theodoretus (asi 362); Severinus, ep. Colonien (asi 400); Severinus Boetius (524); Ioannes, ep. Syracusan (asi 609); Romanus, ep. Rothomagen (asi 644); Benedictus, presb. (před s. IX.); Ignatius, ep. Cpolitan (877); Ethelfleda (s. X.); Allucius (1134); Ioannes Bonus, eremita (1249); Ioannes Angelus Porro (1506); Thomas Thwing (1680); Maria Clotildis Angela a Sancto Francisco Borgia Iosepha Paillot et V sociæ (Maria Scholastica Iosepha a Sancto Iacobo Margarita Leroux, Iosephina Anna Iosepha Leroux, Anna Maria Augustina Erraux, Maria Francisca Lievina Lacroix, Maria Cordula Iosepha a Sancto Dominico Ioanna Ludovica Barré) (1794); Arnoldus /Iulianus Nicolaus/ Reche (1890); Hildephonsus García, Iustinianus Cuesta, Euphrasius de Celis, Honorinus Carracedo, Thomas Cuartero, Iosephus Maria Cuartero (1936); Leonardus Olivera Buera (1936); Ambrosius Leo /Petrus/ Lorente Vicente, Florentius Martinus /Alvarus/ Ibáñez Lázaro et Honoratus /Andreas/ Zorraquino Herrero (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.