Světci k nám hovoří...


sv. Severín Boetius

Severinus Boetius

23. října, připomínka
Postavení:spisovatel, filosof a mučedník
Úmrtí:524

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 480 v Římě do patricijské rodiny Aniciů. Dostalo se mu vzdělání v rétorice a filozofii, svá studia dokončil v Aténách. Zvolil si politickou kariéru v představě úspěšného vlivu na římskou společnost. Ve 25 letech se stal senátorem a chtěl smířit a spojit klasickou římskou kulturu s novou kulturou ostrogótského lidu vedeného Teodorichem.

Byl ženatý, měl dvě děti a dokázal se zabývat velmi bohatou činností. Měl vysoké postavení při dvoře krále Teodoricha v záležitostech obchodu a správního jednání, přičemž se také snažil šířit křesťanskou víru. Své velké nadání Severín Boetius využil k dalšímu studiu ve filosoficko-náboženské oblasti a věnoval se i spisovatelské činnosti. Ve snaze o předávání vzdělání a kultury napsal učebnice aritmetiky, geometrie, hudby i astronomie. Dále se v dochovaných spisech zabýval teologickými otázkami a psal proti herezím Eutychea a Nestoria (De Sancta Trinitate). Nejznámějším jeho dílem je „De consolatione philosophiae“ (Útěcha filozofie). Napsal ji ve vězení, do kterého se dostal pro křivé obvinění z podílu na spiknutí proti králi Teodorichovi. Obvinění bylo snad odvozováno z toho, že vystoupil jako obhájce přítele a senátora Albína. V podstatě šlo však o to, že Teodorich byl arián, kterému vadilo věroučné úsilí Severína Boetiuse a navíc ho podezříval ze sympatií k byzantskému císaři Justiniánovi. To byl nepřímý důvod jeho odsouzení k smrti. Popraven byl 23. 10. 524 v Pávii, ve 44 letech.

Bývá uváděn jako mučedník, jelikož hlavním důvodem jeho smrti byla pravá víra. Mezi svaté byl zařazen papežem Lvem XIII. v roce 1883.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Capestrano (1456); Servandus et Germanus (s. IV. in.); Theodoretus (asi 362); Severinus, ep. Colonien (asi 400); Severinus Boetius (524); Ioannes, ep. Syracusan (asi 609); Romanus, ep. Rothomagen (asi 644); Benedictus, presb. (před s. IX.); Ignatius, ep. Cpolitan (877); Ethelfleda (s. X.); Allucius (1134); Ioannes Bonus, eremita (1249); Ioannes Angelus Porro (1506); Thomas Thwing (1680); Maria Clotildis Angela a Sancto Francisco Borgia Iosepha Paillot et V sociæ (Maria Scholastica Iosepha a Sancto Iacobo Margarita Leroux, Iosephina Anna Iosepha Leroux, Anna Maria Augustina Erraux, Maria Francisca Lievina Lacroix, Maria Cordula Iosepha a Sancto Dominico Ioanna Ludovica Barré) (1794); Arnoldus /Iulianus Nicolaus/ Reche (1890); Hildephonsus García, Iustinianus Cuesta, Euphrasius de Celis, Honorinus Carracedo, Thomas Cuartero, Iosephus Maria Cuartero (1936); Leonardus Olivera Buera (1936); Ambrosius Leo /Petrus/ Lorente Vicente, Florentius Martinus /Alvarus/ Ibáñez Lázaro et Honoratus /Andreas/ Zorraquino Herrero (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský




Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.