Světci k nám hovoří...


blah. Jan Bonus

Ioannes Bonus, eremita

23. října, nic
Postavení:poustevník a zakladatel kongregace OESA
Úmrtí:1249

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 1168 v Mantově v Itálii. V 15 letech mu zemřel otec a on vedl lehkomyslný život. Odešel od matky a pro bohaté lidi dělal komika a žongléře. Matka se pro způsob Janova života nemálo trápila a hodně se za jeho obrácení modlila. Ve 40 letech Jan Bonus prodělal velmi závažné onemocnění, uvědomil si, kam vedl jeho život, a prosil Boha o odpuštění se slibem, že pokud mu popřeje další léta života, stráví je v kajícnosti.

Po uzdravení Jan odešel k Cesena žít jako poustevník. Nejprve krátkou dobu pobyl u Bertinoro a potom se vydal asi 60 km na jihovýchod a postavil si poustevnu u Butriolo.

Pro svůj způsob života i slova k těm, kteří ho vyhledali, začal mít následovníky, kteří se k němu připojili. Vedl je podle pravidel sv. Augustina a s nimi založil (r. 1243) novou kongregaci. Do duchovních hovorů vkládal texty sv. Písma, které se naučil nazpaměť. Jeho prostý a ctnostný život, v němž byl zřetelně patrný jeho intimní kontakt s Bohem, oslovoval ostatní. Neměl vzdělání, vždyť býval jen pouličním komediantským umělcem, a přesto v oblasti Emilia-Romagna zakládal a vedl mnohé komunity nazvané řádem poustevníků sv. Augustina. Poslední dny života strávil v kontemplativní modlitbě v poustevně u Sv. Anny v Portu.

Jeho kongregaci OESA, původně schválenou biskupem v Cesena, r. 1256 oficiálně potvrdil papež Alexander IV. Kanonizační proces byl zahájen již v roce 1251, ale k blahořečení Jana Bona došlo až v roce 1483.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Capestrano (1456); Servandus et Germanus (s. IV. in.); Theodoretus (asi 362); Severinus, ep. Colonien (asi 400); Severinus Boetius (524); Ioannes, ep. Syracusan (asi 609); Romanus, ep. Rothomagen (asi 644); Benedictus, presb. (před s. IX.); Ignatius, ep. Cpolitan (877); Ethelfleda (s. X.); Allucius (1134); Ioannes Bonus, eremita (1249); Ioannes Angelus Porro (1506); Thomas Thwing (1680); Maria Clotildis Angela a Sancto Francisco Borgia Iosepha Paillot et V sociæ (Maria Scholastica Iosepha a Sancto Iacobo Margarita Leroux, Iosephina Anna Iosepha Leroux, Anna Maria Augustina Erraux, Maria Francisca Lievina Lacroix, Maria Cordula Iosepha a Sancto Dominico Ioanna Ludovica Barré) (1794); Arnoldus /Iulianus Nicolaus/ Reche (1890); Hildephonsus García, Iustinianus Cuesta, Euphrasius de Celis, Honorinus Carracedo, Thomas Cuartero, Iosephus Maria Cuartero (1936); Leonardus Olivera Buera (1936); Ambrosius Leo /Petrus/ Lorente Vicente, Florentius Martinus /Alvarus/ Ibáñez Lázaro et Honoratus /Andreas/ Zorraquino Herrero (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.