Světci k nám hovoří...


blah. Tomáš Thwing

Thomas Thwing

23. října, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1680

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 1635 v Heworth Hall v Yorku v Anglii. Vystudoval v Saint-Omer a v Douai ve Francii, kde přijal i svátost kněžství. V roce 1665 se vrátil do Anglie jako misionář. Do dubna 1668 působil v Carlton Hall a Carlton-juxta-Snaith. Dalším jeho působištěm byl Stapletons. U svého příbuzného, Tomáše Gascoigne, byl 7. 7. 1679 zatčen a asi rok vězněn na hradě v Yorku.

Bylo to v době silnějšího pronásledování, které měl na svědomí Titus Oates, anglikánský duchovní. Ten předstíraje své smíření s katolickou církví se v r. 1677 dostal do jezuitského kolegia ve Valladolide i v St. Omer, odkud byl propuštěn. Vrátil se do Londýna a před vládním úředníkem Godfreyem prohlásil, že se dověděl o spiknutí katolíků proti králi Karlu II., na jehož trůn chtějí katolíci dosadit jeho bratra Jakuba, jenž je katolík. Oates uvedl i další svůj výmysl, že od katolíků byl pověřen žádat o pomoc španělského krále. Jeho prohlášení vyvolala ostrá protikatolická opatření, která stála život mnoho kněží i laiků.

U soudu proti Tomáši Thwingovi svědčil bývalý sluha Bolron. Tomáš byl odsouzen bez důkazů a se skloněnou hlavou odpověděl pouze latinsky: „Jsem nevinen.“ Následovala krutá poprava s pověšením, natažením a čtvrcením.

Blahořečený byl 15. 12. 1929 papežem Piem XI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Capestrano (1456); Servandus et Germanus (s. IV. in.); Theodoretus (asi 362); Severinus, ep. Colonien (asi 400); Severinus Boetius (524); Ioannes, ep. Syracusan (asi 609); Romanus, ep. Rothomagen (asi 644); Benedictus, presb. (před s. IX.); Ignatius, ep. Cpolitan (877); Ethelfleda (s. X.); Allucius (1134); Ioannes Bonus, eremita (1249); Ioannes Angelus Porro (1506); Thomas Thwing (1680); Maria Clotildis Angela a Sancto Francisco Borgia Iosepha Paillot et V sociæ (Maria Scholastica Iosepha a Sancto Iacobo Margarita Leroux, Iosephina Anna Iosepha Leroux, Anna Maria Augustina Erraux, Maria Francisca Lievina Lacroix, Maria Cordula Iosepha a Sancto Dominico Ioanna Ludovica Barré) (1794); Arnoldus /Iulianus Nicolaus/ Reche (1890); Hildephonsus García, Iustinianus Cuesta, Euphrasius de Celis, Honorinus Carracedo, Thomas Cuartero, Iosephus Maria Cuartero (1936); Leonardus Olivera Buera (1936); Ambrosius Leo /Petrus/ Lorente Vicente, Florentius Martinus /Alvarus/ Ibáñez Lázaro et Honoratus /Andreas/ Zorraquino Herrero (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.