Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

Anna Josefa Leroux

Anna Josefa Leroux

blah. Marie Paillot a 5 družek

Maria Clotildis Angela a Sancto Francisco Borgia Iosepha Paillot et V sociæ (Maria Scholastica Iosepha a Sancto Iacobo Margarita Leroux, Iosephina Anna Iosepha Leroux, Anna Maria Augustina Erraux, Maria Francisca Lievina Lacroix, Maria Cordula Iosepha a Sancto Dominico Ioanna Ludovica Barré)

23. října, připomínka
Postavení:mučednice OSU
Úmrtí:1794

ŽIVOTOPIS

Dnes je vzpomínána druhá skupina umučených voršilek ve Valenciennes. Památku prvních pěti sester včele s Marií Vanot připomíná martyrologium v den smrti 17. 10. Jedná se o komunitu řeholnic, která žila u francouzských hranic s Belgií. Za Francouzské revoluce musely sestry odejít do kláštera v Mons v rakouském Nizozemí (v dnešní Belgii), odkud do Valenciennes přišly založit nový klášter. Po vítězství francouzských vojsk se ale musely z Mons stěhovat zpět do Valenciennes. Ve Francii byly kláštery pozavírány, ale Rakušané z Valenciennes (které obsadili 11. 11. 1793) ustoupili až 26. 8. 1794. Tyto voršilky se zde opět do té doby věnovaly apoštolátu a výchově dívek. Pak byly v září pozatykány a obviněny z vlastizrady a emigrace. Mimo Marii Barré všechny pocházely z departementu Nord na severu Francie.

Pod gilotinu bylo 23. 10. dovedeno zbývajících šest sester včetně matky představené, Marie Paillot.

Marie Paillot, celým jménem Marie Klotilda Angela od sv. Františka Borgia / Josefa K./ Paillot, se narodila 25. 11. 1739 v Bavay v Nord a téhož dne byla pokřtěna jmény Josefa Klotilda. Ostatní jména patronů přijala se vstupem do řádu, v němž si před popravou připomenula 38. výročí svého povolání. Představenou byla zvolena 13. 2. 1790. U soudu se snažila sestry zachránit převzetím celé odpovědnosti na sebe, že ona o všem rozhodovala a sestry jen poslouchaly. Nepomohlo to. Všechny řeholní společnosti byly ve Francii oficiálně zakázané dekretem ze srpna 1792.

Marie Leroux se narodila 14. 7. 1749 v Cambrai v Nord a křtěná byla Marie Markéta Josefa. Do řádu voršilek vstoupila 9. 8. 1775 a přijala jméno Marie Scholastika Josefa od sv. Jakuba. Zatčena byla v noci z 31. 8. na 1. 9. i se svou starší sestrou Josefínou L.

Josefína Leroux se narodila 23. 1. 1747 rovněž v Cambrai. Pokřtěna byla Anna Josefa. Ve věku 22 let odešla do kláštera klarisek ve Valenciennes, kde se 10. 5. 1769 stala řeholnicí Josefínou. Poté, co revolucionáři r. 1791 klášter zavřeli, odešla nejprve domů a potom za svou sestrou k voršilkám, které se chystaly stěhovat do nedalekých Mons na území Belgie, a sdílela s nimi další osud. Je proto uctívána jak v řádu voršilek, tak ve františkánském, kde její památka je v breviáři o den dříve, 22. 10. Připomíná se, že Josefína, než položila hlavu pod gilotinu, jako akt odpuštění, lásky a vděčnosti za milost, políbila ještě katovi ruku.

Anna Maria Erraux se narodila 20. 10. 1762 v Pont-sur-Sambre v Nord. Uváděna je také jmény Marie Augustina a patřila nejprve k brigitkám jako její starší rodačka. Uvězněny byly společně ze 4. na 5. 9. Marie Lacroix se narodila 24. 3. 1753 v Pont-sur-Sambre v Nord. Do kláštera brigitek ve Valenciennes přišla údajně už 20. 10. 1762 a byla zde Marií Annou Lívii. Po vstupu k voršilkám dostala jméno Livie Marie Františka.

Marie Barré se narodila 23. 4. 1750 v Sailly-en-Ostrevent v Pas-de-Calais (190 km severně od Paříže). Pokřtěná byla Jana Ludvíka a 20. 1. 1777 při vstupu do řádu voršilek dostala jméno Kordula Josefa od sv. Dominika. Je poslední řeholní sestrou z 11 popravených a blahořečených 13. 6. 1920 papežem Benediktem XV. ještě se čtyřmi řeholnicemi z Arrasu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Capestrano (1456); Servandus et Germanus (s. IV. in.); Theodoretus (asi 362); Severinus, ep. Colonien (asi 400); Severinus Boetius (524); Ioannes, ep. Syracusan (asi 609); Romanus, ep. Rothomagen (asi 644); Benedictus, presb. (před s. IX.); Ignatius, ep. Cpolitan (877); Ethelfleda (s. X.); Allucius (1134); Ioannes Bonus, eremita (1249); Ioannes Angelus Porro (1506); Thomas Thwing (1680); Maria Clotildis Angela a Sancto Francisco Borgia Iosepha Paillot et V sociæ (Maria Scholastica Iosepha a Sancto Iacobo Margarita Leroux, Iosephina Anna Iosepha Leroux, Anna Maria Augustina Erraux, Maria Francisca Lievina Lacroix, Maria Cordula Iosepha a Sancto Dominico Ioanna Ludovica Barré) (1794); Arnoldus /Iulianus Nicolaus/ Reche (1890); Hildephonsus García, Iustinianus Cuesta, Euphrasius de Celis, Honorinus Carracedo, Thomas Cuartero, Iosephus Maria Cuartero (1936); Leonardus Olivera Buera (1936); Ambrosius Leo /Petrus/ Lorente Vicente, Florentius Martinus /Alvarus/ Ibáñez Lázaro et Honoratus /Andreas/ Zorraquino Herrero (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.