Světci k nám hovoří...


blah. Hildefons García @

blah. Hildefons García Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Justin Cuesta @

blah. Justin Cuesta Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Eufrasius de Celis @

blah. Eufrasius de Celis Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Honorát Carracedo @

blah. Honorát Carracedo Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Josef Maria Cuartero @

blah. Josef Maria Cuartero Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Hildefons García, Justin Cuesta, Eufrasius de Celis, Honorát Carracedo, Tomáš Cuartero a Josef Maria Cuartero

Hildephonsus García, Iustinianus Cuesta, Euphrasius de Celis, Honorinus Carracedo, Thomas Cuartero, Iosephus Maria Cuartero

23. října, připomínka
Postavení:mučedníci CP
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Šest připomínaných mučedníků je z přísného řádu pasionistů, kteří učinili slib stálého rozjímání o utrpení Páně a šíření pobožnosti k trpícímu Spasiteli. Proto na levé straně černého roucha nosili srdcovitý štítek, kde byly znázorněny nástroje utrpení Páně.

V jejich konventu na okraji města Daimiel, ležícího 30 km SV od hl. města provincie Ciudad Real ve Španělsku, žilo třicet řeholníků. Velkou část tvořili studenti teologie. Po vypuknutí občanské války pocítili dopad náboženského pronásledováni a mnozí velkodušně obětovali svou krev.

V noci z 21. na 22. července vtrhlo do kláštera několik milicionářů národní fronty a nařídili řeholníkům do půl hodiny opustit klášter. Tou dobou se zde zdržoval provinciál, který bratry okamžitě shromáždil v klášterní kapli, kde jim udělil svátostné rozhřešení a po tzv. absoluci podal Nejsv. svátost jako posilu na poslední cestu. Milicionáři je pak odvedli na hřbitov, čímž je poněkud postrašili, neboť se mohlo stát, že budou pohřbeni za živa. Následně jim ale přikázali utéct a v okolí Daimiela se už neukazovat.

Společně došli jen k rozcestí před Ciudad Real, nové zatčení nebo smrt jim stále hrozily. Z toho důvodu se rozdělili do skupin tak, že s každou pokračoval jeden kněz. Měli v plánu sejít se v Madridu, aniž tušili, že nepřestávají být sledováni. Skupina dvanácti, mezi nimiž byl provinciál, šla na vlak jedoucí přes Manzanares. Tam na ně už čekala skupina milicionářů a do druhého dne je věznili na radnici. Pak s nimi šli na nádraží, kde při kupování jízdenek vyvolali milicionáři incident, při němž zástup rozeštvaný milicí žádal smrt pro řeholníky. Byli vyvedeni za nádraží na pole, kde jim byl dán povel utíkat a milicionáři do nich počali střílet. Polovina jich zde 23. 7. padla, ostatních šest těžce zraněných odvezly sanitky do nemocnice, kde pracovaly sestry vincentky. Ty byly vyhnány poté, co do nemocnice byly propašovány konsekrované hostie. Passionisté jako rekonvalescenti pracovali údajně na sále i v kuchyni. Tři měsíce po střelbě v Mansanares je odvezli nákladním autem do Ciudad Real, kde byli odsouzeni k zastřelení. Poprava byla vykonána 23. 10. na šestém kilometru cesty do Mansanares.

Jsou to:

Kněz Anatolio García Nozal s řeholním jménem Hildefons od kříže, narozený 15. 3. 1898 v Becerril del Carpio v provinii Palencia ve Španělsku.

Kněz Justin Cuesta Redondo s řeholním jménem Justin od sv. Gabriela od utrpení Panny Marie, narozený 19. 8. 1910 v Alba de los Cardaños v provinii Palencia ve Španělsku.

Bratr Eufrasius de Celis Santos s řeholním jménem Eufrasio od Milosrdné lásky, narozený 13. 3. 1913 v Salinas de Pisuerga v provinii Palencia ve Španělsku.

Bratr Honorát Carracedo Ramos s řeholním jménem Honorius od Panny Marie Bolestné, narozený 21. 4. 1916 v La Lastra v provinii Palencia ve Španělsku.

Bratr Tomáš Cuartero Gascon s řeholním jménem Tomáš od Nejsvětější svátosti, narozený 22. února 1915 v Tabuenca v provinii Zaragoza ve Španělsku.

Bratr Josef Maria Cuartero Gascon s řeholním jménem Josef Maria od Ježíše a Marie, narozený 24. 4. 1918 v Tabuenca v provinii Zaragoza ve Španělsku.

Blahořečeni byli 1. 10. 1989 papežem Janem Pavlem II. s dalšími 20 bratry z Daimiela (s pam. podle muč. smrti v jiné dny).

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Capestrano (1456); Servandus et Germanus (s. IV. in.); Theodoretus (asi 362); Severinus, ep. Colonien (asi 400); Severinus Boetius (524); Ioannes, ep. Syracusan (asi 609); Romanus, ep. Rothomagen (asi 644); Benedictus, presb. (před s. IX.); Ignatius, ep. Cpolitan (877); Ethelfleda (s. X.); Allucius (1134); Ioannes Bonus, eremita (1249); Ioannes Angelus Porro (1506); Thomas Thwing (1680); Maria Clotildis Angela a Sancto Francisco Borgia Iosepha Paillot et V sociæ (Maria Scholastica Iosepha a Sancto Iacobo Margarita Leroux, Iosephina Anna Iosepha Leroux, Anna Maria Augustina Erraux, Maria Francisca Lievina Lacroix, Maria Cordula Iosepha a Sancto Dominico Ioanna Ludovica Barré) (1794); Arnoldus /Iulianus Nicolaus/ Reche (1890); Hildephonsus García, Iustinianus Cuesta, Euphrasius de Celis, Honorinus Carracedo, Thomas Cuartero, Iosephus Maria Cuartero (1936); Leonardus Olivera Buera (1936); Ambrosius Leo /Petrus/ Lorente Vicente, Florentius Martinus /Alvarus/ Ibáñez Lázaro et Honoratus /Andreas/ Zorraquino Herrero (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.