Světci k nám hovoří...


blah. Ambrož Leo Lorente Vicente @

blah. Ambrož Leo Lorente Vicente Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Florencius Ibáñez Lázaro @

blah. Florencius Ibáñez Lázaro Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Honorát Zorraquino Herrero @

blah. Honorát Zorraquino Herrero Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Ambrož Leo Lorente Vicente, Florencius Ibánez Lázaro a Honorát Zorraquino Herrero

Ambrosius Leo /Petrus/ Lorente Vicente, Florentius Martinus /Alvarus/ Ibáñez Lázaro et Honoratus /Andreas/ Zorraquino Herrero

23. října, připomínka
Postavení:mučedníci FSC
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Všichni tři byli z kongregace Bratrů křesťanských škol, pocházeli ze Španělska, vystudovali a učili u Panny Marie Karmelské na Paseo de la Bonanova v Barceloně. Po vypuknutí občanské války v červenci 1936 byli všichni nuceni komunitu opustit. Uvádí se, že chtěli získat učitelské místo na civilní škole ve Valencii a přitom zde bylo odhaleno jejich řádové vzdělání, pro které byli popraveni.

Ambrož Leo Lorente se narodil 7. 1. 1914 v Ojos Negros v provincii Teruel a 11. 3. téhož roku byl pokřtěn jmény Petr Vincent. Mezi mladé uchazeče v Aspirancy Cambrils přišel 7. 11. 1925. Řeholníkem se stal 1. 2. 1930, kdy přijal jméno Ambrož Leo. Mezi jeho hlavní ctnosti patřila pokora. Po dvou letech byl poslán učit na školu P. Marie Karmelské na Bonanova, kde byl studenty respektován a milován. Na začátku války vtrhla do školy milice a svou zbraněmi všechny donutila budovu opustit. Ambrož Leo podobně jako dva spolubratři odešel do Valencie.

Florencius Ibáñez Lázaro se narodil 12. 6. 1913 v Goths v provincii Teruel a hned druhého dne byl pokřtěn jménem Alvaro. Mezi uchazeče v Cambrils vstoupil 10. 11. 1927 a noviciát zde začal 14. 8. 1929 s přijetím dalšího jména Martin ke jménu Florencius. Byl přátelský, příjemný a vždy plný optimismu. Měl talent pro umění a zpěv. V únoru 1932 odešel na řeholní školu v Barceloně a po půldruhém roce přešel na Bonanova, kde ho o tři roky později zastihla válka.

Honorát Zorraquino Herrero se narodil 18. 4. 1908 v Banon (u Godos) v provincii Teruel. Křestní jméno měl Ondřej (Andrew Smith). Ke školským bratrům v Cambrils přišel jako uchazeč 27. 7. 1924 a hned 15. srpna začal noviciát Hosarlets Llers se jmény Honorát Ondřej. Absolvoval církevní scholastické vzdělání v Cambrils a svou učitelskou službu provázenou Boží milostí začal v Tortosa, pokračoval v Gracia a nakonec působil u P. Marie Karmelské na Bonanova v Barceloně. Byl schopným vychovatelem, měl vždy prostý a laskavý přístup ke spolubratrům i studentům. Po nutnosti odejít z Barcelony z důvodu občanské války se vydal s Martinem Florenciem do Valencie, kde se ubytovali v domě charitativně působící křesťanky. Brzy zde ale byli odhaleni a pro svou řádovou příslušnost odsouzeni k smrti i s bratrem Ambrožem.

Blahořečeni 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. mezi 233 mučedníky náboženského pronásledování za občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Capestrano (1456); Servandus et Germanus (s. IV. in.); Theodoretus (asi 362); Severinus, ep. Colonien (asi 400); Severinus Boetius (524); Ioannes, ep. Syracusan (asi 609); Romanus, ep. Rothomagen (asi 644); Benedictus, presb. (před s. IX.); Ignatius, ep. Cpolitan (877); Ethelfleda (s. X.); Allucius (1134); Ioannes Bonus, eremita (1249); Ioannes Angelus Porro (1506); Thomas Thwing (1680); Maria Clotildis Angela a Sancto Francisco Borgia Iosepha Paillot et V sociæ (Maria Scholastica Iosepha a Sancto Iacobo Margarita Leroux, Iosephina Anna Iosepha Leroux, Anna Maria Augustina Erraux, Maria Francisca Lievina Lacroix, Maria Cordula Iosepha a Sancto Dominico Ioanna Ludovica Barré) (1794); Arnoldus /Iulianus Nicolaus/ Reche (1890); Hildephonsus García, Iustinianus Cuesta, Euphrasius de Celis, Honorinus Carracedo, Thomas Cuartero, Iosephus Maria Cuartero (1936); Leonardus Olivera Buera (1936); Ambrosius Leo /Petrus/ Lorente Vicente, Florentius Martinus /Alvarus/ Ibáñez Lázaro et Honoratus /Andreas/ Zorraquino Herrero (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.