Světci k nám hovoří...


sv. Cyriak a Klaudián

Cyriacus et Claudianus

24. října, nic
Postavení:mučedníci
Úmrtí:století neznámé

ŽIVOTOPIS

Z Římského martyrologia se o nich dovídáme pouze to, že byli umučeni v Hierapolis ve Frýgii v dnešním Turecku.

Jejich památka byla uvedena již v Jeronýmově martyrologiu a pravděpodobně díky bollandistům, kteří byli prvními přísnými historickými kritiky a také vydavateli životopisů svatých, v martyrologiu zůstala.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Antonius Maria Claret (1870); Cyriacus et Claudianus (století neznámé); Proclus, ep. Cpolitan (446); Arethas et socii (523); Senochus (576); Martinus, abbas Vertaven (s. VI.); Evergislus (asi 590); Maglorius (asi 605); Fromundus (s. VII. ex.); Aloysius Guanella (1915); Iosephus Baldo (1915)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.