Světci k nám hovoří...


sv. Senoch

Senochus

24. října, připomínka
Postavení:zakladatel kláštera
Úmrtí:576

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Tiffauges v regionu Poitou ve Francii do pohanské rodiny. Později přijal křesťanskou víru a zvolil si cestu ke kněžství. Za určitou dobu po vysvěcení odešel hledat samotu mezi antické trosky u Toursu, kde si zprvu zbudoval malý příbytek jako mnišskou celu. Později, když se k němu připojili tři žáci, začal zde společně s nimi kolem roku 536 budovat klášter. Žil jako kajícník o chlebu a vodě, každý den naplňoval modlitbou a udržoval kontakt s Řehořem z Toursu. Ten jej poučil o potřebě střídat modlitby v tichém soukromí s apoštolátem. Senoch, přes svůj sklon k samotářství, byl velmi pozorný k lidem a jeho apoštolát měl podobu charitativní lásky. Proto když zemřel, zúčastnilo se jeho pohřbu veliké množství chudých lidí.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Antonius Maria Claret (1870); Cyriacus et Claudianus (století neznámé); Proclus, ep. Cpolitan (446); Arethas et socii (523); Senochus (576); Martinus, abbas Vertaven (s. VI.); Evergislus (asi 590); Maglorius (asi 605); Fromundus (s. VII. ex.); Aloysius Guanella (1915); Iosephus Baldo (1915)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.