Světci k nám hovoří...


sv. Martin

Martinus, abbas Vertaven

24. října, připomínka
Postavení:opat, poustevník a misionář
Úmrtí:s. VI.

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi roku 527 v Nantes ve Francii. Od biskupa Felixe (s pam. 6. 1.) byl vysvěcen na jáhna a později poslán věnovat se evangelizaci na území Retz. Žil zprvu jako poustevník v lese Dumen a působil jako kazatel. V kraji obracel pohany na víru a byl proto později nazván apoštolem Herbauges. Byl zakladatelem kláštera Vertou a stal se v něm opatem. Podle legendy ho na místo, kde měl klášter stát, zavedl anděl. Později prý Martin ještě založil kláštery Saint Jouin-de-Marne a na Durieu. Jako rok jeho smrti se vyskytuje údaj 601, ale martyrologium uvádí už 6. století.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Antonius Maria Claret (1870); Cyriacus et Claudianus (století neznámé); Proclus, ep. Cpolitan (446); Arethas et socii (523); Senochus (576); Martinus, abbas Vertaven (s. VI.); Evergislus (asi 590); Maglorius (asi 605); Fromundus (s. VII. ex.); Aloysius Guanella (1915); Iosephus Baldo (1915)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.