Světci k nám hovoří...


sv. Maglorius

Maglorius

24. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 605
Atributy:anděl, biskupské insignie, eucharistie

ŽIVOTOPIS

Pocházel z jižního Walesu. Stal se žákem sv. Ilduta (pam. 6. 11.) a byl příbuzný sv. Samsona (pam. 28. 7.), se kterým přišel do Bretaně. Datum jejich vysvěcení nemáme k dispozici. V Dol (Dol-de-Bretagne) působil v nově zřízeném klášteře jako opat nejprve Samson, který byl v tomto kraji také biskupem a Maglorius se pak r. 565 stal jeho nástupcem. Žil asketicky v přísném postu o každé středě a pátku. Pokud ve svátky požíval maso, tak pouze z ryb. Na stáří zatoužil po samotě, odplul na ostrov Sark (jeden z Normanských ostrovů), kde založil opatství a stal se zde představeným. Zde také zemřel a začal být uctíván. Za invaze Vikingů, byly jeho ostatky na určitý čas přeneseny do Paříže.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Antonius Maria Claret (1870); Cyriacus et Claudianus (století neznámé); Proclus, ep. Cpolitan (446); Arethas et socii (523); Senochus (576); Martinus, abbas Vertaven (s. VI.); Evergislus (asi 590); Maglorius (asi 605); Fromundus (s. VII. ex.); Aloysius Guanella (1915); Iosephus Baldo (1915)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.