Světci k nám hovoří...


sv. Fromund

Fromundus

24. října, připomínka
Postavení:biskup OSB
Úmrtí:s. VII. ex.

ŽIVOTOPIS

Martyrologium jej připomíná jako biskupa z Coutances v oblasti Dolní Normandie ve Francii, který založil klášter řeholnic v Ham. Zde vykonával i pastorační službu. Opatství založil r. 679.

Další zprávy zmiňující jeho dřívější život začínají tím, že ho popisují jako benediktinského mnicha a misionáře, který původně přišel z Irska. K povolání do biskupského úřadu došlo až později.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Antonius Maria Claret (1870); Cyriacus et Claudianus (století neznámé); Proclus, ep. Cpolitan (446); Arethas et socii (523); Senochus (576); Martinus, abbas Vertaven (s. VI.); Evergislus (asi 590); Maglorius (asi 605); Fromundus (s. VII. ex.); Aloysius Guanella (1915); Iosephus Baldo (1915)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.