Světci k nám hovoří...


sv. Alucius

Allucius

23. října, připomínka
Postavení:laik
Úmrtí:1134

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Campugliano ve Val di Nievole na území Toskánska v Itálii do zemědělské rodiny. V dětství hlídal na pastvě stáda a projevoval neobvyklou duchovní horlivost. Později na pomoc chudým a poutníkům otevřel v Campugliano nový hospic. Vedle péče o poutníky udělal mnoho pro osvobození vězňů a byl označen za šiřitele míru. Připomínán je například jím obnovený mír mezi znepřátelenými městy Ravenna a Faenza.

Alucius žil velmi asketicky, nikdy prý nejedl maso ani sýr či vejce a mimo to se přísně postil tři dny v týdnu. Jsou také uváděny jím konané zázraky, zejména obnovení zraku trestance, který za své provinění přišel o oči podle tzv. zákona o odplatě. Alucius navrátil trestanci zrak nikoliv jako pohrdání spravedlností, ale jako akt milosrdenství. V konání dobra vytrval až do smrti.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Capestrano (1456); Servandus et Germanus (s. IV. in.); Theodoretus (asi 362); Severinus, ep. Colonien (asi 400); Severinus Boetius (524); Ioannes, ep. Syracusan (asi 609); Romanus, ep. Rothomagen (asi 644); Benedictus, presb. (před s. IX.); Ignatius, ep. Cpolitan (877); Ethelfleda (s. X.); Allucius (1134); Ioannes Bonus, eremita (1249); Ioannes Angelus Porro (1506); Thomas Thwing (1680); Maria Clotildis Angela a Sancto Francisco Borgia Iosepha Paillot et V sociæ (Maria Scholastica Iosepha a Sancto Iacobo Margarita Leroux, Iosephina Anna Iosepha Leroux, Anna Maria Augustina Erraux, Maria Francisca Lievina Lacroix, Maria Cordula Iosepha a Sancto Dominico Ioanna Ludovica Barré) (1794); Arnoldus /Iulianus Nicolaus/ Reche (1890); Hildephonsus García, Iustinianus Cuesta, Euphrasius de Celis, Honorinus Carracedo, Thomas Cuartero, Iosephus Maria Cuartero (1936); Leonardus Olivera Buera (1936); Ambrosius Leo /Petrus/ Lorente Vicente, Florentius Martinus /Alvarus/ Ibáñez Lázaro et Honoratus /Andreas/ Zorraquino Herrero (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.