Světci k nám hovoří...


sv. Fronto de Petricordio

Fronto de Petricordio

25. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi s. III.

ŽIVOTOPIS

Podle jisté legendy se narodil v Leucuais v Dordogne, asi 6 km od Perigueux v Aquitaini. V tomto francouzském městě začal jako první kázat evangelium, jak je doloženo v Římském martyrologiu.

Jiná legenda udává jeho původ v Judsku, zařazuje ho mezi 72 učedníků a zdůrazňuje jeho křest samotným apoštolem Petrem, který ho pak vyslal na území Galie. Tato legenda však neodpovídá údaji, že Fronto zemřel přibližně ve 3. století, a je považována za nevěrohodnou. Spolehlivé historické údaje chybí, ale od pradávna je tradicí považován za prvního biskupa Perigueux.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Crispinus et Crispinianus (asi s. III.); Chrysanthus et Daria (asi 253); Minias (asi s. III.); Fronto de Petricordio (asi s. III.); Martyrius et Marcianus (asi 351); Gaudentius, ep. Brixien (asi 410); Hilarius, ep. Mimaten (s. VI.); Fructus, Valentinus et Engratia (asi 715); Maurus, ep. Quinque Ecclesien (1070); Bernardus Calbó (1243); Thaddæus Machar (1492); Recaredus Centelles Abad (1936); Maria Teresia Ferragud Roig, Maria a Iesu /Vincentia/ Masiá Ferragud, Maria Veronica /Ioachima/ Masiá Ferragud, Maria Felicitas Masiá Ferragud et Iosepha a Purificatione /Raymunda/ Masiá Ferragud (1936); Carlo Gnocchi (1956)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.