Světci k nám hovoří...


sv. Hilarius

Hilarius, ep. Mimaten

25. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. VI.

ŽIVOTOPIS

Jak uvádí Římské martyrologium, v Mende na území Galie se stal svatým biskupem. Mende leží ve francouzském regionu Languedoc-Roussillon.

Hilarius rád k modlitbě vyhledával ticho samoty a traduje se, že na počátku dospělosti začal žít jako poustevník a navštívil klášter na Lerins. Později jako biskup navštěvoval v noci hrobku sv. Privata (pam. 21. 8.), aby se zde modlil. Biskup Privat byl jedním z jeho předchůdců, který asi r. 407 zemřel jako mučedník.

Hilarius se v listopadu 535 zúčastnil Clermontského koncilu, na němž s patnácti dalšími biskupy podepsal několik dekretů týkajících se řeholní kázně a morálky v klášterech. Pak asi po roce zemřel, údajně na území Javols (30 km od Mende). V roce 631 byly jeho ostatky přeneseny z Mende do Pařížského chrámu „St Denis.“

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Crispinus et Crispinianus (asi s. III.); Chrysanthus et Daria (asi 253); Minias (asi s. III.); Fronto de Petricordio (asi s. III.); Martyrius et Marcianus (asi 351); Gaudentius, ep. Brixien (asi 410); Hilarius, ep. Mimaten (s. VI.); Fructus, Valentinus et Engratia (asi 715); Maurus, ep. Quinque Ecclesien (1070); Bernardus Calbó (1243); Thaddæus Machar (1492); Recaredus Centelles Abad (1936); Maria Teresia Ferragud Roig, Maria a Iesu /Vincentia/ Masiá Ferragud, Maria Veronica /Ioachima/ Masiá Ferragud, Maria Felicitas Masiá Ferragud et Iosepha a Purificatione /Raymunda/ Masiá Ferragud (1936); Carlo Gnocchi (1956)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.