Světci k nám hovoří...


sv. Fruktus, Valentin a Engrácia

Fructus, Valentinus et Engratia

25. října, připomínka
Postavení:poustevníci
Úmrtí:asi 715

ŽIVOTOPIS

Byli rodnými bratry a pocházeli ze vznešené španělské rodiny v Segovii ve Španělsku. Svůj majetek rozprodali a zisky rozdělili mezi chudé. Pak odešli žít jako poustevníci na okraj oblasti rozeklaných hor. Někde je zmiňován pouze Fruktus - s uvedením, že žil na strmém útesu. Jako nejstarší byl pravděpodobně vůdcem bratrů, kteří žili v okolních jeskyních. Tam také byli Valentin a Engrácia od Maurů zavražděni.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Crispinus et Crispinianus (asi s. III.); Chrysanthus et Daria (asi 253); Minias (asi s. III.); Fronto de Petricordio (asi s. III.); Martyrius et Marcianus (asi 351); Gaudentius, ep. Brixien (asi 410); Hilarius, ep. Mimaten (s. VI.); Fructus, Valentinus et Engratia (asi 715); Maurus, ep. Quinque Ecclesien (1070); Bernardus Calbó (1243); Thaddæus Machar (1492); Recaredus Centelles Abad (1936); Maria Teresia Ferragud Roig, Maria a Iesu /Vincentia/ Masiá Ferragud, Maria Veronica /Ioachima/ Masiá Ferragud, Maria Felicitas Masiá Ferragud et Iosepha a Purificatione /Raymunda/ Masiá Ferragud (1936); Carlo Gnocchi (1956)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.