Světci k nám hovoří...


sv. Bernard Calbó

Bernardus Calbó

25. října, připomínka
Postavení:opat OCist a biskup
Úmrtí:1243

ŽIVOTOPIS

Narodil se r. 1180 v Calbó v diecézi Tarragona ve Španělsku do šlechtické rodiny. Vystudoval práva a stal se soudcem. V roce 1214 se po vážné nemoci rozhodl pro řeholní život a vstoupil do cisterciáckého kláštera svatého Kříže (Santas Creus). Později přijal kněžské svěcení a působil jako kazatel. Žil asketicky, vynikal láskou k chudobě, k čistotě a mimořádnou horlivostí. Mnohé osoby, označované za kacíře a nevěřící přivedl ke katolické víře. Poměrně brzy byl zvolen opatem a v roce 1233 ustanoven biskupem Vich. S pastýřskou horlivostí několikrát procestoval svou diecézi. Od papeže Řehoře IX. byl jmenován inkvizitorem pro Aragon, protože se osvědčil při hájení pravé nauky. Podílel se na usmiřování věřících a byl štědrý k chudým.Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Crispinus et Crispinianus (asi s. III.); Chrysanthus et Daria (asi 253); Minias (asi s. III.); Fronto de Petricordio (asi s. III.); Martyrius et Marcianus (asi 351); Gaudentius, ep. Brixien (asi 410); Hilarius, ep. Mimaten (s. VI.); Fructus, Valentinus et Engratia (asi 715); Maurus, ep. Quinque Ecclesien (1070); Bernardus Calbó (1243); Thaddæus Machar (1492); Recaredus Centelles Abad (1936); Maria Teresia Ferragud Roig, Maria a Iesu /Vincentia/ Masiá Ferragud, Maria Veronica /Ioachima/ Masiá Ferragud, Maria Felicitas Masiá Ferragud et Iosepha a Purificatione /Raymunda/ Masiá Ferragud (1936); Carlo Gnocchi (1956)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.