Světci k nám hovoří...


blah. Tadeáš Machar

Thaddæus Machar

25. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1492

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 1445 v městě Cork v Irsku jako šlechtic. Vystudoval v Paříži a byl vysvěcen na kněze. Cestoval do Říma, kde se setkal s papežem Sixtem IV., který ho roku 1482 jmenoval biskupem diecéze Rosse v Irsku. Tadeáši Macharovi bylo tehdy kolem 27 let. Později byl jmenován biskupem Corku a Cloyne na jihu Irska.

Potýkal se s mnoha problémy způsobenými nepřátelstvím, kvůli kterým se znovu vydal na cestu do Říma. Cestoval jako prostý poutník. Došel do Piemontu k „Saint Anthony“, kde se jeho cesta stočila k nebi. Teprve po smrti modlícího se poutníka bylo zjištěno, že byl biskupem. Hrob Tadeáše Machara v Ivrea se stal poutním místem a zdrojem zázraků. Jeho kult byl však potvrzen až roku 1895 papežem Lvem XIII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Crispinus et Crispinianus (asi s. III.); Chrysanthus et Daria (asi 253); Minias (asi s. III.); Fronto de Petricordio (asi s. III.); Martyrius et Marcianus (asi 351); Gaudentius, ep. Brixien (asi 410); Hilarius, ep. Mimaten (s. VI.); Fructus, Valentinus et Engratia (asi 715); Maurus, ep. Quinque Ecclesien (1070); Bernardus Calbó (1243); Thaddæus Machar (1492); Recaredus Centelles Abad (1936); Maria Teresia Ferragud Roig, Maria a Iesu /Vincentia/ Masiá Ferragud, Maria Veronica /Ioachima/ Masiá Ferragud, Maria Felicitas Masiá Ferragud et Iosepha a Purificatione /Raymunda/ Masiá Ferragud (1936); Carlo Gnocchi (1956)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.