Světci k nám hovoří...


blah. Rekared Centelles Abad

Recaredus Centelles Abad

25. října, připomínka
Postavení:mučedník NPD
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 23.5 1904 v La Vall d'Uixó v katalánské provincii Castellón ve Španělsku. Po rozhodnutí pro kněžství vstoupil do semináře San José v Tortose v provincii Tarragona. Jednalo se o školu kněžského bratrstva Diecézních dělníků Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Sodalium Sacerdotum operariorum dioecesanorum Sacro Corde Iesu) založeného Manuelem Domingo y Sol (pam. 25. 1.) na podporu kněžských povolání u těch studentů, kteří potřebovali finanční pomoc. Rekared Centelles do tohoto bratrstva NPD vstoupil 12. 8. 1928 v Tortose. Kněžské svěcení přijal 25. 5. 1929 v Tarragoně, kde dokončil studia na Papežském semináři doktorátem teologie. Primici v rodném městě slavil na svátek P. Marie Karmelské. Pak působil v různých centrech bratrstva i jako prefekt semináře a v roce 1935, ve věku 31 let se stal rektorem semináře v Tortose.

Z Rekaredových slov si katecheté mohou zapamatovat, co znamená být dobrým katechetou: „Trochu zdravého rozumu, znalost nauky, čím více, tím lépe, hodně horlivosti pro slávu Boží a lásku k duším.“

Po vypuknutí občanské války v následujícím roce 18. 7., s níž začalo náboženské pronásledování, se snažil, aby se všichni studenti dostali bezpečně do svých domovů. Pak se na přání rodiny i on vrátil domů, kde však již 2. 10. milicionáři zabili jeho bratra Vincence. On sám se pak stal jejich obětí 25. 10. v Nules v provincii Castellón. Když po první ráně svým nepřátelům ještě žehnal, ukončili jeho utrpení střelou do oka.

Při exhumaci po třech letech bylo jeho tělo shledáno zcela neporušené. Blahořečený byl 1. 10. 1995 papežem Janem Pavlem II. ve skupině 9 druhů, (v jejichž čele je uváděn Petr Ruiz de los Panos y Angel zajatý 23. 7.), mezi 233 mučedníky z téhož pronásledování.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Crispinus et Crispinianus (asi s. III.); Chrysanthus et Daria (asi 253); Minias (asi s. III.); Fronto de Petricordio (asi s. III.); Martyrius et Marcianus (asi 351); Gaudentius, ep. Brixien (asi 410); Hilarius, ep. Mimaten (s. VI.); Fructus, Valentinus et Engratia (asi 715); Maurus, ep. Quinque Ecclesien (1070); Bernardus Calbó (1243); Thaddæus Machar (1492); Recaredus Centelles Abad (1936); Maria Teresia Ferragud Roig, Maria a Iesu /Vincentia/ Masiá Ferragud, Maria Veronica /Ioachima/ Masiá Ferragud, Maria Felicitas Masiá Ferragud et Iosepha a Purificatione /Raymunda/ Masiá Ferragud (1936); Carlo Gnocchi (1956)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.