Světci k nám hovoří...


sv. Rogacián

Rogatianus, presb. carthaginensis

26. října, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:s. III.

ŽIVOTOPIS

Martyrologium nám tohoto světce představuje jako kněze z Kartága, kterému za pronásledování císařem Deciem bylo od sv. Cypriána (pam. 16. 9.) svěřeno vedení církve v tomto městě. Nachází se v Tunisu u pobřeží Středozemního moře v Severní Africe. Rogacián zde byl zřejmě brzy uvězněn a utrpení v žaláři snášel pro Kristovo jméno společně s Feliciánem. O Rogaciánově smrti je pouze řečeno, že zemřel ve III. století.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Rusticus, ep. Narbonen. (asi 461); Lucianus et Marcianus (asi 250); Rogatianus, presb. carthaginensis (s. III.); Amandus, ep. Argentoraten (s. IV.); Aptonius (asi 567); Cedda (664); Eata (s.VII.); Sigebaldus (741); Witta seu Albinus, ep. Buriburgen (asi 786); Beanus, ep. Murthlacen (asi 1032); Fulcus (1229); Damianus Furcheri (1484); Bonaventura de Potentia (1711); Celina Chludzińska Borzęcka (1913)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.