Světci k nám hovoří...


sv. Amand (Miloš)

Amandus, ep. Argentoraten

26. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. IV.
Patron:Štrasburku, Alsaska
Atributy:biskup, kniha

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 290 a podle historických pramenů se stal prvním biskupem ve Štrasburku, který leží na levém břehu Rýna v Alsasku ve východní Francii. Město patřilo v minulosti střídavě k Německu i k Francii. V několika zdrojích je Rogacián uváděn jako účastník koncilu v Sardice (dnešní Sofii) v roce 343 i synody v Kolíně v roce 346. Širší informace o jeho životě chybí. Tento apoštol Alsaska zemřel s určitou pravděpodobností r. 350.

Úcta k němu začala ve Štrasburku. Jeho ostatky pak byly přeneseny do kláštera v Honau v Dolním Alsasku a odtud v roce 1290 do benediktinského opatství Rheinau v Curychu. Roku 1398 se vrátily do Štrasburku, kde jsou uchovávány v kostele svatého Petra.

POZNÁMKA

Jméno Amand je do češtiny překládáno jako Miloš a v novém martyrologiu se vyskytuje jako první u čtyř světců. V životopisech svatých se nesprávně u data 26. 10. objevuje z února Amand s úmrtím r. 684 a zároveň s ním bývá i zaměňován.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Rusticus, ep. Narbonen. (asi 461); Lucianus et Marcianus (asi 250); Rogatianus, presb. carthaginensis (s. III.); Amandus, ep. Argentoraten (s. IV.); Aptonius (asi 567); Cedda (664); Eata (s.VII.); Sigebaldus (741); Witta seu Albinus, ep. Buriburgen (asi 786); Beanus, ep. Murthlacen (asi 1032); Fulcus (1229); Damianus Furcheri (1484); Bonaventura de Potentia (1711); Celina Chludzińska Borzęcka (1913)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.