Světci k nám hovoří...


sv. Aptonius

Aptonius

26. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 567

ŽIVOTOPIS

Aptonius se v VI. století stal biskupem v Angoulême v Akvitánii v jižní oblasti Francie. Po dobytí území Vizigoty se zde musel potýkat s arianismem a údajně se 28. 10. 549 zúčastnil synody v Orléans s mnoha dalšími biskupy. Odtud pochází 24 kánonů proti herezím a standardy církevní kázně týkající se života kléru i dodržování pravidel řeholního života, které Aptonius horlivě uváděl do praxe.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Rusticus, ep. Narbonen. (asi 461); Lucianus et Marcianus (asi 250); Rogatianus, presb. carthaginensis (s. III.); Amandus, ep. Argentoraten (s. IV.); Aptonius (asi 567); Cedda (664); Eata (s.VII.); Sigebaldus (741); Witta seu Albinus, ep. Buriburgen (asi 786); Beanus, ep. Murthlacen (asi 1032); Fulcus (1229); Damianus Furcheri (1484); Bonaventura de Potentia (1711); Celina Chludzińska Borzęcka (1913)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.