Světci k nám hovoří...


sv. Ceda

Cedda

26. října, připomínka
Postavení:biskup OSB
Úmrtí:664

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi r. 620 v Northumbrii na severovýchodě Anglie do šlechtické rodiny. Měl tři mladší bratry, Celina, Cynibila a Čada (nazývaného jinak Ceada, s pam. 2. 3.). Všichni čtyři získávali vzdělání v klášteře na ostrově Lindisfarne (pojmenovaném "Holy Island"), ležícím v blízkosti pobřeží severovýchodní Anglie, kde se stali žáky sv. Aidana (pam. 31. 8.). Po jeho smrti v roce 651 odešli dokončit studium do Irska a stali se kněžími.

Ceda v roce 652 přijal kněžské svěcení a byl od krále Osvina poslán se třemi dalšími kněžími hlásat evangelium na území pohanského krále Pendy Mercia. V roce 654 se stal biskupem východních Sasů a sídlil v hrabství Essex. Založil mnoho kostelů, zmiňovány jsou zvláště v Prittlewell a v Mersea. Vysvětil také kněze a jáhny, kteří mu pomáhali v evangelizaci. Osobně působil zejména v oblasti kolem Bradwell-on-Sea a Tilbury. Zde poblíž Temže založil dva kláštery, které byly později zničeny Dány. Z chrámů, které vybudoval, se zachoval St Peters-on-the-Wall v Bradwell.

Po účasti na synodě ve Whitby, v roce 664, odešel Ceda do kláštera, který založil v Lastinghamu a postižen morovou epidemií zde zemřel asi ve věku 44 let. Jeho ostatky byly později přeneseny do nového místního kostela zasvěceného Panně Marii.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Rusticus, ep. Narbonen. (asi 461); Lucianus et Marcianus (asi 250); Rogatianus, presb. carthaginensis (s. III.); Amandus, ep. Argentoraten (s. IV.); Aptonius (asi 567); Cedda (664); Eata (s.VII.); Sigebaldus (741); Witta seu Albinus, ep. Buriburgen (asi 786); Beanus, ep. Murthlacen (asi 1032); Fulcus (1229); Damianus Furcheri (1484); Bonaventura de Potentia (1711); Celina Chludzińska Borzęcka (1913)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.